2020-07-06
SRI LANKA

​​​Nytt skolmjölksprogram i Sri Lanka främjar livsmedelssäkerhet och återvinning

Utmaningen

Enligt Världslivsmedelsprogrammet har Sri Lanka nivåer av akut undernäring – mellan 14 och 35 procent i de undersökta distrikten. En nationell näringsundersökning visade att det förekommer 19,6 procent matsvinn. Undernäring anses vara ett hinder för den socioekonomiska utvecklingen i landet, som har en växande befolkning på 21 miljoner.

Samtidigt produceras enligt jordbruksministeriet mindre än 40 procent av efterfrågan på mjölk lokalt. Avkastningen per ko är fortfarande låg, med mindre än två liter per dag. Enligt IFCN Dairy Research Network har mjölkproduktionen ökat med cirka 10 procent per år med god potential för tillväxt i sektorn. 

En annan utmaning för Sri Lanka är den höga sårbarheten för klimatförändringar. Som önation med extrema väderhändelser och återkommande naturkatastrofer rankas landet som nummer två i det globala indexet för klimatrisk.  

Initiativet

För att möta dessa utmaningar lanserade regeringen i Sri Lanka ett skolmjölksprogram 2019. Det nya programmet omfattar initialt 400 000 barn i 950 skolor och använder hundraprocentigt lokalproducerad UHT-mjölk. Detta finansieras helt av regeringen och genomförs av Utbildningsministeriet. Vår kund Cargills Ceylon började leverera mjölk i Tetra Fino® Aseptic 150 ml-förpackningar till 185 000 skolbarn i 400 skolor av det totala antalet.

Skolflickor i Sri Lanka

Tetra Pak South Asia och Tetra Laval Food for Development-teamet stöttade Cargills och Utbildningsministeriet genom att tillhandahålla teknisk hjälp baserat på best practice från skolmåltidsprogram världen över. Som en del av vårt stöd tillhandahölls grundläggande utbildning för vår kund och Utbildningsministeriets implementeringsteam i korrekta livsmedelssäkerhetsprotokoll, miljöutbildning och återvinning. Tetra Pak har också hittat och engagerat en lokal partner för insamling och återvinning av de använda kartongerna från skolorna.

Värdet

Barn från de 400 deltagande skolorna deltar nu i workshops om att säkerställa att återvinning av använda kartonger och miljöutbildningsaktiviteter också lanseras i fler skolor. 

Skolmjölksprogrammet har som mål att öka mjölkproduktionen och tillhandahålla lokalt spårad kvalitetsnäring. Utbildningsministeriet mäter näringsindikatorer bland barn, såsom längd och vikt, och hur den förbättrade närvaron så småningom kan påverka utbildningsresultaten.

Framtidsperspektiv

Vi fortsätter att tillhandahålla tekniskt assistansstöd och utbildning i livsmedelssäkerhetsprotokoll och samarbetar med våra partner om att bygga upp insamlings- och återvinningsinfrastrukturen. Som ett långsiktigt mål ser vi fram emot att fortsätta ge teknisk hjälp och utbildning till jordbrukare med hjälp av vår modell med mjölkproduktionscentra för att öka mjölkproduktionen.