Utmaningen

Enligt FN:s beräkningar kommer det år 2050 att finnas cirka 9,8 miljarder människor i världen. Inkomstnivåerna är då betydligt högre jämfört med i dag, vilket ökar pressen på såväl livsmedelsproduktion som land- och vattenkällor. För att kunna försörja denna större, mer urbana och välmående världsbefolkning på 9,8 miljarder måste livsmedelsproduktionen (nettoandelen livsmedel som används för biobränslen) öka med 60 procent.

Förpackningar på butikshylla

Food for Development

Tetra Laval Food for Development driver utvecklingen av värdekedjan för mjölk och livsmedel genom samarbete med kunder, statliga myndigheter, utvecklings- och samarbetsbyråer, finansieringsorganisationer och icke-statliga organisationer över hela världen.

Skolmåltider och näring

Det första skolmjölksprogrammet med kartongförpackningar från Tetra Pak startades 1962. Sedan dess har vi fortsatt att stödja våra kunder och att samarbeta med myndigheter, ideella organisationer och FN-organ i utvecklingen och införandet av skolmåltidsprogram världen över. Under 2021 fick 61 miljoner barn i 41 länder mjölk och andra näringsdrycker i förpackningar från Tetra Pak. Covid-19-pandemin och alla nedstängningar påverkade i högsta grad skolmåltidsprogrammen och orsakade avbrott i livsmedelsleveranser överallt.

Mjölkproduktionsutveckling

Under de kommande tio åren väntas den totala efterfrågan på mjölk överstiga tillgången, vilket sätter stor press på mejeriindustrin. Med vår modell för mjölkproduktionscenter bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor, genom att utbilda småbrukare och skapa en länk för våra kunder så att de kan köpa mjölk av hög kvalitet.

Livsmedel till rimliga priser

Vår Deeper in the pyramid-strategi bidrar till att miljontals låginkomsthushåll får tillgång till säkra, hälsosamma och näringsrika produkter.