Ny återvinningsanläggning – Fulun

Återvinningskapacitet

PolyAl-utrustningslinje på återvinningsanläggning

Tidigare var Fulun ett litet pappersbruk i distriktet Fuyang, Hangzhou City, ett distrikt vars rötter sträcker sig över 1 900 år bakåt i tiden och som är berömt för sin papperstillverkning. Vid ett tillfälle fanns det fler än 1 900 pappersbruk i det här lilla området. På grund av miljöskyddsbestämmelser och en modernisering av industrin stängdes alla pappersbruk i Fuyang ned förutom Fulun, som med stöd från Tetra Pak lyckades förändra verksamheten från att vara ett pappersbruk till att bli ett företag verksamt inom den cirkulära ekonomin.

Tetra Pak hjälpte Fulun 2008 att starta en ny återvinningsanläggning med integrerad kapacitet för att återvinna fiber (70 kiloton/år) och polyAl (40 kiloton/år). Anläggningen har en trumuppslagare för fiberåtervinning samt utrustning för avskiljning av polymer och aluminium, som uppgraderats från batchbaserade till kontinuerliga processer genom att använda metansyra eller NaOH för att minska vidhäftningen mellan de olika skikten. Fulun har dessutom installerat en plastgranulatorlinje och en vattenreningsanläggning. Därmed är Fulun det enda företaget i Hangzhou City med kapacitet att behandla kasserat, pappersbaserat kompositförpackningsmaterial.

När utvecklingen av en cirkulär ekonomi fortsätter och en obligatorisk sopsorteringsstrategi införs, ökar samtidigt mängden återvinningsbara produkter – till exempel kartongförpackningar och matlådor – som källsorteras för återvinning i stället för att förbrännas. Fulun såg en affärsmöjlighet i att bygga upp ett eget insamlingsteam för att utöka verksamheten uppströms. Just nu håller företaget på att bygga sin andra anläggning för sortering av råmaterial.

Dessutom har man på den nya anläggningen byggt ett utbildningscenter för cirkulär ekonomi, som ofta besöks av skolor, livsmedelsproducenter och andra intressenter. Under 2019 organiserades fler än 200 besökstillfällen. 

Manuell sortering av material efter avskiljning

Snabbfakta

Plats
Kina

Partner
Fulun

För mer information
Fulun paper

Tetra Pak kontakter
Yang Andy
Lång ChaoYang