Kina: Tetra Pak hjälper Fulun att ställa om från pappersbruk till pionjär i den cirkulära ekonomin

En gång i tiden var Fuyang Fulun Paper Factory ett litet pappersbruk i Fuyang-distriktet i Hangzhou, Kina. Företaget är en del av stadens långa papperstillverkningstradition, som sträcker sig över 1 900 år bakåt i tiden. Till följd av nya miljöskyddsförordningar och moderniseringar i industrin de senaste åren har de flesta pappersbruk i Fuyang tvingats lägga ner. Men inte Fulun.

Bakgrund och initiativ – samarbete och anpassning inför framtiden

När hela industrin förändrades valde Fulun i stället att bli ett enastående undantag. Med hjälp av Tetra Pak ställde företaget om från traditionellt pappersbruk till ett dynamiskt bolag som strävar efter att bidra till en cirkulär ekonomi1.

PolyAl-utrustningslinje på återvinningsanläggning

Bild: Fuluns nya återvinningsanläggning i Fuyang-distriktet i Hangzhou, Kina

Tetra Pak såg potentialen hos Fulun och erbjöd stöd för att hjälpa till med företagets omställning. År 2018 samarbetade Tetra Pak med Fulun för att bygga en ny återvinningsanläggning. På den toppmoderna anläggningen finns integrerad kapacitet för återvinning av fiber och polyAl2. Här används avancerad utrustning, exempelvis en trumuppslagare för fiberåtervinning och uppgraderad utrustning för avskiljning av polymer och aluminium. Med hjälp av Tetra Paks expertis och stöd lyckades Fulun bli det enda företaget i Hangzhou-staden som effektivt kan behandla pappersbaserade komposit i förpackningsmaterial för användning vid återvinning.

Resultat: Bidrar till en cirkulär ekonomi genom teknik och utbildning

Samarbetet med Tetra Pak blev en vändpunkt för Fulun och positionerade företaget som banbrytande i den cirkulära ekonomin. Med stöd och resurser från Tetra Pak har Fuluns nya återvinningsanläggning fått betydligt större kapacitet för återvinning av fiber och polyAl. Utvecklingen är i linje med stadens arbete för att utveckla en cirkulär ekonomi och underlättar införandet av obligatorisk källsortering.

Ett annat tecken på Fuluns hållbarhetsarbete är att den nya anläggningen har ett eget utbildningscenter för en cirkulär ekonomi. Centret samarbetar aktivt med skolor, livsmedelstillverkare och andra intressenter och möjliggjorde över 200 utbildningstillfällen och besök enbart under 2019.

Framtidsperspektiv – inspirera och expandera

Fuluns omställning från pappersbruk till engagerad aktör i en cirkulär ekonomi är bara början på företagets hållbarhetsresa. Företagets andra anläggning för råmaterialsortering är redan under uppförande – ett tydligt tecken på viljan att utöka insamlingskapaciteten och bidra till en cirkulär ekonomi även längre upp i systemet.

Med fortsatt stöd från Tetra Pak och stor drivkraft inom Fulun har företaget alla förutsättningar att lyckas som pionjär i Hangzhou-stadens cirkulära ekonomi. Genom att främja hållbara metoder och principer om en cirkulär ekonomi fungerar Fulun som en inspirerande förebild för andra branscher och företag. Samtidigt kommer de allt närmare att förverkliga sin vision om en framtid där vi alla tar större ansvar för miljön.

Manuell sortering av material efter avskiljning

Bild: Bidrag till en cirkulär ekonomi

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

Plats
Kina

Partners
Fulun

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Yang Andy
Long ChaoYang