Samarbete för att ge dryckeskartonger ett nytt liv


Tetra Pak har inlett ett samarbete med den italienska papperstillverkaren Lucart Group för att öka insamlingen och återvinningen av använda dryckeskartonger. Målet är att förvandla dem till nya pappersbaserade varor som kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Lucart Group grundades av bröderna Pasquini i Toscana i Italien år 1953. Till att börja med tillverkade företaget snöre och presentpapper, men senare utökades produktsortimentet till att även omfatta pappersnäsdukar, hushålls- och toalettpapper. Lucart Groups identitet har alltid varit tätt sammanvävd med innovation och hållbarhet och företaget har vuxit för att kunna tillgodose världens föränderliga behov.

År 2010 genomförde Lucart tester och avsatte en första pappersproduktionslinje till återvinning av kartongförpackningar som en del i sitt Natural-projekt. Målet för initiativet var att förbättra fibrernas kvalitet och naturliga färg för att få fram en ny serie pappersprodukter: GrazieNatural för konsumenter och EcoNatural för professionellt bruk.

 

Vårt samarbete sträcker sig utanför det klassiska ramverket. Tetra Pak och Lucart har genomgående utbytt information och expertis och skapat relationer med andra företag och organisationer. Arbetet har lett fram till insamling och återvinning av cellulosafibrer och polyAl1 från dryckeskartonger.

Lucarts återvinningsanläggning

Lucarts Fiberpack®-märke, som har utvecklats med hjälp av Tetra Pak, är ett tydligt bevis för att deras produkter är tillverkade av fibrer från återvunna dryckeskartonger. Genom sitt Natural-projekt och användningen av Fiberpack® har Lucart lyckats ta fram och marknadsföra hygienpappersprodukter av hög kvalitet under varumärket Natural. Fibrerna i dryckeskartonger har unika egenskaper, till exempel hög styrka och absorptionsförmåga, och eftersom alla onödiga blekningsprocesser undviks blir resultatet naturlig färg och exklusiv finish. Efter att Lucart lanserat sina produkter tillverkade av återvunna kartongförpackningar deltog företaget i flera gemensamma kommunikationsaktiviteter för att marknadsföra dem som källmaterial till pappersprodukter med högt värde.

 

Nyligen började Lucart också använda polyAl för att tillverka tvålautomater och handdukshållare till deras EcoNatural-produktsortiment som ett smart sätt att sluta hållbarhetscirkeln.

Lucarts produkter tillverkade av återvunna Tetra Pak kartonger

Lucarts verksamhet växer och företaget har också utökat sin produktionskapacitet. Expansionen leder inte bara till en effektiv återvinningsprocess, utan skapar också marknadsföringskanaler för alla delar av kartongförpackningen. År 2022 införde företaget en återvinningslinje för polyAl för att producera Granplast, en polyAl-baserad granulat som huvudsakligen är avsedd för framställning av plastpallar, tillsammans med det närstående företaget Newpal. Samma år återvann Lucart över 50 000 ton kartongförpackningar i Italien och Frankrike, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2021.

 

Tack vare samarbetet med Lucart har Tetra Pak nått en viktig milstolpe när det gäller återvinning av dryckeskartonger. Genom att sluta återvinningscirkeln kan vi nu återvinna alla delar av kartongerna, som kan omvandlas till nya värdefulla material. Samtidigt uppnås betydande fördelar för miljön, samhället och ekonomin.

Återvunna polyAl-granulat

1 Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

Var:
Italien

Involverade företag:
Lucart

För mer information:
Lorenzo.Nannariello@tetrapak.com