PANELSAMTAL MED EXPERTER

Innovation för morgondagens mjölkprodukter

Produktinnovation är ett utvecklingsarbete som kräver input från många olika synvinklar – konsumentvanor, processteknik, nya ingredienser, förpackningsdesign och mycket mer. I det här panelsamtalet träffar du:

Katarina Ternström, CoE och Commercial Manager Dairy Ambient
Pia Forés, Customer Experience Expert
Anna Larsson, Business Insights Leader
Ola Ström, Food Technologist

Effektiv eller hållbar? Du kan få både och!

Oavsett vad du är mest intresserad av kan våra experter hjälpa dig att effektivisera din mjölkproduktion, så att du kan nå uppställda nyckeltal.

Konsumenttrender

Mjölk är en livsmedelskategori där tradition numera har fått sällskap av spännande produktinnovation. Det som driver utvecklingen är konsumenternas föränderliga önskemål och värderingar. Håll jämna steg med vår trendrapport.

KONKURRENSFÖRDEL PÅ KÖPET

VI SKAPAR FRAMTIDENS MJÖLK TILLSAMMANS.