2020-06-08

​​​​​​​​​​​Vi skyddar livsmedel – före, under och efter COVID-19

Laurence Mott, Executive Vice President of Development and Engineering, talar om livsmedelsskydd från jord till bord samt industrisamarbeten med stränga krav på hur livsmedel ska skyddas.

För nästan ett år sedan lanserade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) World Food Safety Day den 7 juni för första gången. Detta var en viktig milstolpe som sätter fokus på livsmedelsskyddet. Alla ansträngningar och de många aktiviteterna bakom kulisserna hänger ihop – oavsett om det gäller att odla, tillverka, distribuera eller tillaga maten. Detta för att i slutändan säkerställa att maten är säker och att människor får tillgång till näring varje dag.

Kan du föreställa dig att ha den typ av utmaningar vi har idag med COVID-19, men utan att kunna lagra viktiga produkter som mjölk, juice och vatten? Det vore en omöjlig situation.

Den här krisen betonar vikten av aseptisk teknik. Folk kan förlita sig på våra lösningar för att skydda livsmedel och lagra dem under lång tid utan behov av kylning eller konserveringsmedel. Och det tycker jag är en stor tröst.

​Det handlar inte bara om COVID-19; vi lutar oss på mer än 60 års erfarenhet av livsmedelsskydd.

Vad aseptiska system bygger på är att sterilisera produkten; juicen, mjölken eller någon annan produkt placeras i en förpackning som har steriliserats både inuti och utanpå. Våra kunder fyller sedan paketet i en miljö där inga bakterier kan komma in, och eftersom det inte finns några bakterier kan produkten inte bli förstörd. Så enkelt är det.

Och eftersom bakterier är mycket tåligare än virus, särskilt det coronavirus som kan leda till COVID-19, finns det absolut ingen chans att det överlever i ett aseptiskt system. Faktum är att våra system är mycket effektivare än vad som krävs för att döda viruset.

Vad förpackningsmaterialet gör förutom att förhindra förstörande ämnen som bakterier, är att det också skyddar produkten inuti mot ljus och syre och yttre lukt. Det skyddar också mot manipulering, och därför platsar den på hyllan i upp till ett år.

Utmaningen är naturligtvis att designa ett system som garanterat fungerar varje gång. Detta är i princip vad nationella standarder kräver – och givetvis också vad vi kräver av oss själva.

De extra åtgärder vi nu vidtar handlar inte bara om att skydda våra produkter, utan snarare tillgången på våra produkter och skyddet av människor som arbetar i fabrikerna som producerar dem.

Vi uppfyller de strängaste globala standarderna för livsmedelsskydd

Vi kompromissar inte med livsmedelsskyddet. Punkt. Det är ett löfte vi ger för varje förpackning vi tillverkar, och det är också en del av vår vision och vårt uppdrag att bevara det goda och att göra maten säker och tillgänglig överallt. Det är också själva kärnan i hur vi arbetar och de i processer och metoder som vi använder. Vi har en mycket tydlig policy för livsmedelsskydd, som anger vad våra bedömningar kring livsmedelsskydd bygger på och ger mycket tydliga riktlinjer och regler. Den definierar också ansvaret för alla olika organisationer inom företaget.

Policyn återspeglas sedan i de olika processerna kring hur vi designar, utvecklar och underhåller en produkt under dess livstid. Det viktiga är inte bara vår förpackning, utan också våra anläggningstillgångar för både bearbetning och förpackning, inklusive ytterligare material som korkar, förslutningar och sugrör samt hur vi servar systemen åt våra kunder.

Till att börja med måste vårt förpackningsmaterial uppfylla de standarder som har fastställts av Europeiska unionen, amerikanska FDA (ung. livsmedelsverket) samt kinesiska nationella standarder. Detta innebär att vi har en global specifikation för vårt förpackningsmaterial och vårt tilläggsmaterial som stöds av dessa tre lagstiftningssystem.

Enligt vår policy måste alla produkter och tjänster i Tetra Paks process- och förpackningssystem överensstämma med reglerna och intentionerna i Codex Alimentarius, livsmedelskodexen. Detta är en samling av internationellt erkända standarder, uppförandekoder, riktlinjer och andra rekommendationer som rör livsmedel, livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet. Livsmedelskodexen upprätthålls av Världshälsoorganisationen, WHO.

Vi lanserar inga produkter på marknaden förrän de överensstämmer med alla tre. Resultatet är en mycket hög standard som i princip är alla dessa standarder tillsammans. Du kan föreställa dig att man tar de bästa delarna från var och en och frågar sig vad är det svåraste man måste göra för att kunna följa alla tre? Det är vår standard.

Kvinnor i laboratorium

Hur ser vi till att vi uppfyller standarderna?

Genom väldigt tydliga regler kring hur vi anskaffar våra råvaror. Dessutom föreskriver våra processer för produktutveckling och livscykelhantering att vi måste klara mycket stränga kontroller, däribland kriterier för livsmedelssäkerhet, för att få lansera och ha kvar en produkt på marknaden. Och allt detta måste certifieras så att det vid behov kan granskas av våra kunder och av myndigheter.

Som företag har vi ett antal icke-förhandlingsbara punkter gällande kvaliteten på våra produkter. Nummer ett är aseptisk prestanda, följt av effektivitet i hela utrustningen, förpackningens hållbarhet ända fram till konsumtionstillfället, förpackningens materialkvalitet och överensstämmelse med regler för livsmedelssäkerhet.

Ständigt förbättrad prestanda i våra produkter

Vi vet hur viktigt det är att vi ständigt övervakar våra standardrutiner och utvecklar våra ansvarskedjor, med avseende på bl.a. ansvar, dokumentation och transparens i distributionskedjan. I vårt arbete med att upprätthålla livsmedelssäkerheten i hela kedjan, förbättrar vi ständigt prestandan hos våra produkter. Det är därför som vi har infört elektron-ebeam-teknik.

Vi letar hela tiden efter tekniska förbättringar och jobbar för att testa och bevisa dem ur ett produkttålighetsperspektiv. Vi utvecklar vår kunskap och förmåga, särskilt när det gäller att förstå vilka material som vi vår lov att använda i våra produkter, men också kring sådant som matens påverkan på plast, eller hållbarhetsmodeller.

Och som stöd för den processen har vi exceptionellt välutbildade servicetekniker, som håller utrustningen i trim på våra kunders anläggningar.

Bibehålla livsmedelssäkerheten och utforska nya arbetssätt

Vi har också utvärderat risken för att coronaviruset ska påverka säkerheten eller hållbarheten i Tetra Paks förpackningsmaterial, övrigt material, förpacknings- och processutrustning samt reservdelar. Vi kan bekräfta att våra produkter, trots utbrottet av covid-19, är och förblir säkra för livsmedelsproduktion.

Vi lär oss fortfarande av den rådande situationen, och vi ser till att hålla lagret och ta reda på hur vi kan fortsätta hjälpa våra kunder på bästa sätt. De lärdomar vi har dragit om distansarbete, hemarbete, fjärrverktyg, hur man håller virtuella workshopar och konferenser samt hur man samarbetar utan att träffas fysiskt, är oerhört värdefulla, och några av de nya arbetssätten kommer nästan helt säkert att leva kvar.

Laurence Mott

Laurence Mott​,
Executive Vice President, Development & Engineering