Red Reciclo – ett samarbete för utökat producentansvar (EPR)

Insamling och sortering

En hand som håller i en mapp med information om återvinning

Red Reciclo är ett samarbete mellan 14 företag som är engagerade i hållbarhetsfrågor, däribland Tetra Pak, Postobón, Nestlé, Sistema Coca-Cola, Bavaria, Carvajal Empaques och andra leverantörer av förpackningslösningar. 

Företagen enades kring ett gemensamt mål, att främja genomförande av förordningen 1407 från 2018 om ett utökat producentansvar för behållare och förpackningar samt ändringen 1342 från 2020. Men var även överens om att verka för en övergång till en cirkulär ekonomi i Colombia.

Red Reciclo förvaltas av CEMPRE (Compromiso Empresarial por el Reciclaje), där Tetra Pak är en av grundarna. Deras samverkansplan fokuserar på flera olika material i syfte att stärka insamlingskedjor för kartong, papper, kartongförpackningar, plast, glas och metall.

Det är en kollektiv plan för en miljövänlig hantering av behållare och förpackningar. Här finns projekt och program med fokus på utbildning av konsumenter om hur man kasserar fast avfall på rätt sätt, men även bättre insamlingsinfrastrukturer och förhållanden för avfallsinsamlare och återvinningsföretag. Inom ramen för planen upprättas hållbara logistiksystem för att förflytta användbart material till omvandlings- och återvinningscenter. Målet är även att stärka de informationssystem som stöder insamlingskedjor, inklusive spårbarhet.

Under pilotfasen år 2020 utvecklades den kollektiva planen och certifierade hanteringen av 58 336 ton avfall efter konsumentledet – en siffra som härrör från de olika program och projekt som utvecklades för att bygga upp en ekonomi kring återvinning.

Under 2021 går Red Reciclo i spetsen för 23 olika initiativ som leds av företag i gruppen och inkluderar 40 avfallshanteringsorganisationer, vilket motsvarar 19 000 avfallsinsamlare i 40 kommuner i fyra regioner i landet.

”Ensam är stark, men tillsammans är vi oövervinnliga” blev drivkraften bakom initiativet, som är ett uttryck för viljan att enas kring ett större syfte – att göra rätt och ta hand om planeten.

Snabbfakta

Plats
Colombia

Partner
Coca-Cola, Nestle, Postobon, Cempre

För mer information
Röd Reciclo
¿Dónde Reciclo?

Tetra Pak kontakter
Montes Monica