Lägre leasingavgifter kan betala för delar eller service under ett helt år

Låt oss visa dig hur du som leasingkund kan spara pengar som motsvarar ett års delar eller ett års fullservice. I det här exemplet leasas en helt ny Tetra Pak® Separator H40 i fem år. En kund som leasar utrustning från oss betalar olika räntekostnader beroende på restvärdet. Restvärdet är det som utrustningen beräknas vara värd vid leasingperiodens slut. Restvärdet varierar, men ett typiskt leasingavtal med en bank eller ett kreditföretag ger dig ett restvärde som är lägre än vad vi kan erbjuda. I så fall kan det belopp du sparar jämfört med vanlig bankleasing motsvara priset för de äkta originaldelar från Tetra Pak som används vid service under ett genomsnittligt år eller priset på ett ettårigt Tetra Pak® Plant Care-serviceavtal.

Man och kvinna som förhandlar om en separator

Med ett av våra leasingavtal betalar alltså kunder vanligtvis mindre än med de leasingavtal av standardtyp som finns på marknaden. Det beror på att vi ger dig ett flexibelt restvärde (eller återköpsvärde) så att det belopp som ska investeras är lägre, vilket i sin tur gör att räntebetalningarna blir lägre. Restvärdet beror på typ av processkomponent samt vilken servicenivå som kunden tecknar sig för. Vid leasingperiodens slut erbjuder vi oss dessutom att köpa tillbaka enheten av dig, om du inte längre vill ha den. Flexibilitet i ordets rätta bemärkelse. Ladda ned vår broschyr för att få mer information om våra finansieringsalternativ.

Kontakta vårt säljteam om du vill veta mer om vad du får betala för att leasa en viss utrustning. Kanske är leasing något för dig! Begär en offert här!