Lagstiftning om skolmjölk i Panama säkerställer programmets hållbarhet

Fördelarna med skolmjölk

Skolmjölksprogram är ett effektivt sätt att förse barn med näring, eftersom mjölk innehåller 14 av de 18 essentiella vitaminer och näringsämnen som behövs för hälsosam tillväxt. Skolmjölk förbättrar elevernas hälsa, främjar närvaro och bidrar till bättre akademiska resultat genom tillgången till näringsriktig kost. Mjölk i skolor ökar också efterfrågan på lokalt producerad mjölk och bidrar därmed till utvecklingen av jordbrukssektorn och skapar arbetstillfällen i den lokala mejeriindustrin och hela värdekedjan för mejeriprodukter. Landet gynnas när produktiviteten ökar och kostnaderna för hälso- och sjukvård minskar genom att förbättra befolkningens hälso- och näringstillstånd. Dessutom lägger skolmjölksprogram grunden till goda vanor i form av långsiktig mjölkkonsumtion som gynnar både individer och samhället i stort.

Lagstiftning om skolmåltider i Panama

I Panama instiftades den 6 juli 1995 lag 35, som säkerställer finansiering och stabilitet för landets skolmjölksprogram. Enligt den här lagparagrafen ska alla barn på landets förskolor och låg- och mellanstadier serveras en måltid med 236 ml mjölk och en näringskaka. Det huvudsakliga målet med lag 35 var att se till att alla barn i Panama som går i förskola eller på låg- eller mellanstadiet har tillgång till ett näringstillskott till sin vanliga kost. Dessutom presterar barnen bättre om de motiveras att komma till skolan. Lag 35 specificerar också att mjölken måste köpas in från lokala mejeribönder och beredas av landets producenter.

Utbildningsdepartementet (MEDUCA) ansvarar för att samordna och administrera skolmåltidsprogrammet via National Directorate of Nutrition and School Health. Varje år ska utbildningsdepartementet skicka in en verksamhetsbudget för programmet som omfattar alla nödvändiga utgifter för att skolmåltidsprogrammet ska kunna permanentas. Barn som omfattas av insatsen har dragit nytta av programmet i över 25 år, tack vare lag 35 som säkerställer programmets hållbarhet.

Innovation med näringsberikning

National Directorate of Nutrition and School Health i Panama har en grupp näringsexperter som samarbetade med våra kunder för att utveckla en ny, näringsberikad dryck som heter ”Lacti Deli”. Den innehåller Omega-3 DHA förutom 10 vitaminer och 3 mineraler. Varje portion på 236 ml innehåller 32 g Omega-3 DHA. Kliniska studier visar att DHA spelar en betydande roll för visuell och neurologisk utveckling, samtidigt som den förbättrar immunförsvaret och bidrar till ett friskt hjärta. Dessutom är ”Lacti Deli” berikad med 10 vitaminer, 3 mineraler och löslig fiber inklusive: vitamin A, C, D, E B1, B2, niacin, B6, folsyra, B12, kalcium, fosfor och magnesium. Det är viktigt att notera att ”Lacti Deli” är den enda skolmjölksformula i regionen som är berikad med Omega-3 DHA.

Den berikade UHT-mjölken distribueras till 219 779 barn på 405 skolor och finns i fyra smaker: choklad, vanilj, jordgubb och havre. Den nya formulan med flera smaker har gjort enorm succé bland barnen och gillas av över 90 procent. Eftersom landet saknar en kall distributionskedja för livsmedel levereras UHT-mjölk (Ultra-High Temperature) för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Dela best practice och stödja skolor med miljöutbildning

Genom åren har Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development även erbjudit hjälp till våra kunder och MEDUCA genom att dela best practice om rätt hantering av dryckesförpackningar med mjölk. Vi har bland annat tagit fram affischer om hur mjölklager ska hanteras och erbjudit utbildningar till utvalda skolor. Vårt team för en cirkulär ekonomi har skrivit en utförlig handbok med information om ren miljö och återvinning och även gett detaljerade instruktioner om vad man ska göra med dryckeskartonger efter konsumtion samt aktiviteter som kan genomföras med barnen med hjälp av tomma kartongförpackningar.

Genom att tillhandahålla tekniskt stöd har vi samarbetat för att dela med oss av best practice inom programgenomförande, protokoll för livsmedelssäkerhet, distributionsmodeller och övervakning av genomförande av program. MEDUCA förser skolor med detaljerade anvisningar till mjölkleveranser, dokumentation av lagerförflyttningar, korrekt lagring av UHT-dryckeskartonger samt riktlinjer om mjölkkonsumtion. Programmet har tagits väl emot och uppskattats av skolor, föräldrar och utvalda samhällen och föräldrar är engagerade i att genomföra programmen på olika skolor.

 

Skolflickor i Panama, kartongåtervinning

Skolflickor i Panama, kartongåtervinning

Skolbarn som sköljer kartonger

Skolbarn som sköljer kartonger