Därför håller standardstål inte måttet för mejeriseparatorer

För separatorer tillverkade av rostfritt stål i standardkvalitet kan användningen av lut eller syra vid rengöring på plats bilda en frätande eller sur sammansättning med mjölkavsättningar som skadar stålet på lång sikt. För att uppnå en lägre total ägandekostnad under utrustningens flera decenniers livslängd är stål av högre kvalitet en bättre investering.
En Tetra Pak separator från sidan

Mjölk är vanligtvis inte korrosivt, men mjölkavsättningar kan reagera med rengörings- eller steriliseringsmedel och bilda aggressiva vätskor som fräter på ytan av rostfritt stål i standardkvalitet. Till exempel innehåller mjölk klor som kan bilda avsättningar under centrifugering. Syror som används till rengöring kan reagera med dessa avsättningar och bilda saltsyra i så hög koncentration att vissa typer av stål korroderar.

Till att börja med uppstår gropar eller småsprickor, men de kan i slutändan förvandlas till allvarliga sprickor. Skadorna uppstår långsamt under flera år, men till sist blir de så omfattande att kulan inte kan repareras och hela separatorn behöver skrotas.

En fråga om kvalitet

Det handlar om stålets kvalitet, säkerhet och den totala ägandekostnaden. Nästan alla tillverkare av kulor till mejeriseparatorer använder i dag grad EN 1.4418 (SS2387), ett martensit-austenitiskt rostfritt stål som av en tillverkare, Valbruna, uppges vara lämpligt för ”applikationer i lätt korrosiv miljö”.

Tetra Pak SeparatorerSeparatorer från Tetra Pak, å andra sidan, är tillverkade av rostfritt stål i högre kvalitet för att det ger ökad motståndskraft mot korrosion. De är faktiskt tillräckligt bra för att stå emot havsvatten. Den inledande investeringen kan visserligen bli högre, men de här stålen kan spara en rejäl slant för mejerikunder på lång sikt. Vilket kan innebära betydande besparingar under livslängden för utrustning som separatorer, som kan vara funktionsdugliga i så mycket som 50 år.

Två olika kulmaterial används, beroende på hastighet. Till lägre periferihastighet används Duplex-stål (1.4462). Ståltillverkaren beskriver det som ”ett duplext rostfritt stål ... med mycket god härdighet mot punktfrätning och allmän korrosion”. Till kulor med allra högst hastighet används ett ännu starkare Super Duplex-stål (1.4501) med ännu högre korrosionsbeständighet.

Dubbel motståndskraft, dubbel livslängd

PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) är en erkänd beteckning på korrosionsbeständighet för stål. Tabellen visar genomsnittliga PREN-värden för de tre typerna av rostfritt stål som nämns ovan. Som du kan se har de två stålkvaliteter som används i Tetra Pak® Separatorer ungefär dubbelt så högt PREN-värde som martensit-austenitiskt rostfritt stål (1.4418). Det motsvarar en arbetslivslängd på ett mejeri som är ungefär dubbelt så långt som för konkurrerande separatorer tillverkade i stål av lägre kvalitet.

Ett diagram som visar PREN-värden för olika stålkvaliteter

Ovan: PREN är ett mått på korrosionsbeständighet. Många separatortillverkare använder stålkvaliteten 1.4418 till separatorkulor, medan Tetra Pak använder kvaliteterna 1.4462 och 1.4501.

”Även om det kunde varit lockande att göra som våra huvudsakliga konkurrenter vid valet av stål, har det aldrig varit vår filosofi att uppnå kortsiktiga fördelar och samtidigt riskera den långsiktiga verksamheten och säkerheten för separatorn”, säger Åke Ölund, Development Manager for Centrifugal Separation på Tetra Pak. Han har specialiserat sig på separatorer ända sedan 1983.

”Vi har alltid sålt mejeriseparatorer tillverkade av höggradigt stål. Till och med de allra äldsta mejeriseparatorer som jag stötte på i början hade en överlägsen stålkvalitet jämfört med konkurrenterna”, minns han. ”Under alla mina år i branschen har jag aldrig sett en mejeriseparator från Tetra Pak som drabbats av allvarliga korrosionsangrepp”.

Förstklassig kvalitet håller även i andra hand

Åke Ölund samarbetar med teamet på Tetra Pak som ansvarar för utveckling, marknadssupport, utbildning och felsökning inom separatorer. Det händer att han får förfrågningar från kunder som vill köpa reservdelar till en separator från Tetra Pak som är över 45 år gammal. Vissa separatorer installerades ursprungligen i Europa eller Nordamerika, men säljs sedan vidare till mejerier i Afrika eller Asien där de fortsätter sitt långa liv.

”Vi har faktiskt ingen aning om var separatorerna hamnar under sina långa liv”, säger Åke. Han tillägger att det inte är ovanligt att våra separatorer körs dygnet runt i 40 till 50 år, och bara stannas för serviceinspektioner.

En separator som ursprungligen har installerats för att hantera mjölk kanske ställs om för en annan tillämpning som är mer korrosiv, exempelvis behandling av salt vassle eller saltat smör. Med en separator från Tetra Pak är stålet fortfarande tillräckligt korrosionsbeständigt. Duplext eller superduplext stål har överlägsen hållbarhet och uppfyller kraven för samtliga mejeritillämpningar. På så sätt får kunden flexibilitet att köra olika produkter under en separators livslängd.

Som kontrast kan omställningen till en mer korrosiv produkt än mjölk påskynda korrosionen i en separator tillverkad av martensit-austenitiskt rostfritt stål, förkorta dess livslängd och minska säkerheten.

Åke Ölund påpekar: ”Till och med vid användning av mjölk eller söt vassle kan separatorn korrodera med tiden om den är tillverkad av billigt stål. Men med våra separatorer är höggradigt stål standard”.

Bedömning av processutrustning

Är du intresserad av service som minimerar oplanerade driftstopp? Ladda ned vår pdf om bedömning av utrustning.

Underhåll, Tetra Paks servicetekniker och en kund

Relaterade artiklar

Centrifugalseparatorer för utmärkt produktkvalitet

Ända sedan centrifugalseparatorn uppfanns för över 130 år har den varit ett oumbärligt redskap i livsmedels- och dryckesindustrin. Dagens avancerade separationsteknik ger tydliga fördelar när det gäller produktkvalitet och säkerhet, effektivitet och produktionsflexibilitet.