Upptäck fördelarna med kall mjölkseparering

Genom att införa kall mjölkseparering kan du öka drifttiden i produktionen och även uppnå betydande besparingar när det gäller energiförbrukning och investeringar i termisk utrustning. Och du kan åstadkomma det utan att dramatiskt minska renskumningseffekten och gräddhalten.

Flicka som håller ett glas mjölk

Varm och kall mjölkseparering?

Varm eller kall? Beslutet att utföra separering i hög eller låg temperatur är avgörande för mejeriproducenter.

Varm mjölkseparering är en mer utbredd tillämpning, eftersom den erbjuder mer effektiv separering och högre kapacitet för produktionslinjer. Men kall mjölkseparering med kvalitetsutrustning ger flera tilltalande fördelar.

Vid separering i låg temperatur minimeras bakterietillväxten. Dessutom möjliggörs längre driftcykler mellan varje rengöring på plats.

Kall mjölkseparering används vanligtvis utanför så kallad HTST-beredning (hög temperatur-kort tid) för att undvika att värma mjölken två gånger.

”Kall mjölkseparering kan vara ett väldigt bra alternativ”, säger Johan Friis, Project Manager Key Components. ”Bakterietillväxten i linjen blir lägre vid låg temperatur och dessutom kan du sänka energikostnaderna eftersom det är dyrt att värma upp vätska. Värme påverkar också proteinerna i mjölken. Mindre värmepåverkan på proteinerna i mjölken är alltid en fördel”.

En av de främsta fördelarna, förklarar Johan, är de långa driftcyklerna i produktionen. ”Vanligtvis är kapaciteten lägre jämfört med varm mjölkseparering. Men du kan köra mycket längre utan att behöva rengöra utrustningen och det sänker den totala kostnaden”.

Man behöver oftast bara rengöra en kall separeringslinje en gång per dag, men vid varm körning måste linjens våta del rengöras oftare. Rengöring är en tidskrävande process som orsakar driftstopp i produktionen.

Tetra Pak separator med AirTight-design är det perfekta alternativet till kall mjölkseparering. Till skillnad från många andra separatorer är separatorer med AirTight slutna, så att separeringen kan utföras mer effektivt vid lägre temperatur.

Vill du få nyheter med användbara tips och information om separatorer och separering? Registrera dig för vårt nyhetsbrev.