2019-04-03
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vetenskaplig artikel:​

Kombinerad strategi skapar ny förståelse för spraytorkningsprocesser

Modeller och experiment kombinerade i forskningsprojekt för att undersöka droppkollisioner

Hur kan vi producera pulver som är dammfria och lättlösliga, både för konsumenten och i industriella upplösningsprocesser? Ett pulvers egenskaper skapas på en bråkdel av en sekund där snabbflytande torkdroppar kolliderar och bildar pulverpartiklar.​

Vid universitetet i Eindhoven har ett forskningsprojekt finansierat av Tetra Pak lett till ökad förståelse för spraytorkningsprocesser. Forskningsprojektet som beskrivs i artikeln resulterade i en doktorsavhandling för fil.dr Giulia Finotello i februari 2019.​

Vetenskaplig artikel

Registrera dig och ladda ned artikeln

Registrera dig för att ladda ned den vetenskapliga artikeln ”Kombinerad strategi skapar ny förståelse för spraytorkningsprocesser”
Spraytorkningsprocess, droppar