​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tankar från Adolfo

Adolfo Orive, Tetra Paks koncernchef och vd

Välkommen till den 12:e utgåvan av Tetra Pak Index, som fokuserar på hälsa och miljö. Historiskt sett två separata områden ser vi dem nu konvergera inom mat och dryck, vilket kanske är den första industrin som ser denna trend. Den här rapporten undersöker drivkrafterna för denna nya trend och de möjligheter den erbjuder för varumärken framöver.

Miljö och hälsa, de två områden som konsumenter bryr sig mest om, ser nu en ökande överlappning och en upplevd direkt korrelation mellan de två. Nästan tre av fem konsumenter tror redan att deras hälsa och välbefinnande påverkas starkt av miljön.

Vår forskning visar att konsumenter tror att de bär det främsta ansvaret för både den egna hälsan och planetens. Det finns en växande tro att dagens livsstilar, särskilt vad vi äter och dricker, har en grundläggande inverkan på båda.

Det finns en utbredd önskan bland konsumenter om att leva hälsosammare och mer miljövänliga liv. Förändrade mat- och dryckesvanor ses som mycket viktigt för detta – det är påtagligt, uppnåeligt och kan styras personligen. Barriärer för förändring kvarstår dock, såsom kostnader, bristande kunskap, bristande tillgänglighet och bristande trovärdighet för alternativ. Detta innebär en möjlighet för varumärken som kan stödja konsumenter i deras önskan om förändring och hjälpa dem att övervinna sådana barriärer.

Det finns också en stark potential för varumärken att uppvisa syfte och åstadkomma miljöinnovationer i förpackningsmaterial, eftersom konsumenter i allt högre grad ser dess värde och är beredda att betala mer för det.

En förpackning ska spara mer än den kostar och därför har hållbarhet alltid varit kärnan i hur Tetra Pak arbetar. Vi lanserade nyligen vår Planet Positive-kampanj som uppmanar industrins intressenter att övergå till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Detta representerar ett nytt sätt att tänka, och uppmanar industrins intressenter att gå ihop om att ta itu med de brådskande globala miljöfrågorna om klimat och avfall, med en bredare syn på hållbarhet, att gå bortom återvinning och återanvändning för att innefatta koldioxidpåverkan från råmaterial och tillverkning.

För att stödja varumärken i deras hållbarhetsarbete har vi genom vår globala forskningsstudie med Ipsos analyserat de olika nivåerna av medvetenhet, attityder och engagemang kring både hälsa och miljö för att finna en viktig ny konsumentsegmentering.

Baserat på detta kan konsumenter delas in i sex typer: Aktiva ambassadörer, planetvänner, hälsomedvetna, följare, skeptiker och eftersläntrare. Varje grupp har sin egna distinkta tro, värderingar, drivkrafter för förändring och tillförlitliga informationskällor, vilket skapar tydliga möjligheter för riktade produkter, budskap med mera.

I den här rapporten undersöker vi dessa segment i detalj, däribland ett index som beskriver vad varje segment planerar att förändra under de närmaste 12 månaderna. Och vi ser fram emot att samarbeta med våra kunder i att fånga de möjligheter dessa lärdomar ger, både nu och i framtiden.​​

Adolfo Orive
Koncernchef och VD, Tetra Pak Group​

 

Forskningsmetodik​

Forskningen bakom detta index är baserad på en integrerad global studie av Ipsos, på särskilt uppdrag av Tetra Pak. Detta arbete omfattade kvantitativ forskning baserad på 1 000 konsumentintervjuer på nätet som genomfördes i maj 2019 i Brasilien, Indien, Indonesien, Kina, Saudiarabien, Spanien, Sydkorea, Storbritannien och USA. Detta följdes upp av kvalitativ forskning baserad på fem djupgående konsumentintervjuer i Brasilien, Indonesien, Saudiarabien, Storbritannien och USA.

Detta index bygger också på annan Tetra Pak-forskning, särskilt Tetra Paks miljöforskning. Den publicerades i juli 2019 och involverade kvantitativa intervjuer på nätet med totalt 7 500 konsumenter, bestående av 500 vardera i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Thailand, Turkiet, Tyskland och USA.

Video

Planet Positive

Föreställ dig en värld där företagen påverkar planeten positivt. Vi kallar det Planet Positive. Det handlar om att tänka på ett nytt sätt och ta hållbarhet mycket längre, så att vi tillsammans kan lösa några av de största miljöutmaningarna.

Video

Planet Positive

Föreställ dig en värld där företagen påverkar planeten positivt. Vi kallar det Planet Positive. Det handlar om att tänka på ett nytt sätt och ta hållbarhet mycket längre, så att vi tillsammans kan lösa några av de största miljöutmaningarna.