Trender, forskning och insikter

Tetra Pak vill hjälpa livsmedels- och dryckesproducenter att fatta välinformerade affärsbeslut och vi gör det genom att fortlöpande analysera och forska kring marknadstrender och konsumentinsikter. Här hittar du de senaste insikterna.​

Livsmedelssäkerhet och industrin i fokus. 4.0

Att stå still är inte ett alternativ. Livsmedelssäkerheten blir allt viktigare på den globala agendan, samtidigt som konsumenter, återförsäljare, tillsynsmyndigheter och intressenter över hela världen ställer krav på att nivån inom livsmedelssäkerheten ska höjas. Livsmedelssäkerhet har fått en framträdande roll av flera anledningar, däribland växande befolkningar, brist på naturresurser, globalisering, hållbarhet och utvecklingen inom modern teknik.

Tetra Pak Index – Konvergensen av hälsa och miljö

Den 12: e utgåvan av Tetra Pak Index fokuserar på hälsa och miljö. Dessa två histosriskt sett eparata områden ser vi dem nu konvergera inom mat och dryck, vilket kanske är den första industrin som ser denna trend. Rapporten undersöker drivkrafterna för denna nya trend och de möjligheter den erbjuder för varumärken framöver. Miljön och hälsan, de två områden som konsumenter bryr sig mest om, ser nu en ökande överlappning och en upplevd direkt korrelation mellan de två


Packaging up millennial success

Millenniegenerationen är nu den största och mest inflytelserika konsumentgenerationen. De är unga, målinriktade och krävande och de spenderar ungefär 600 miljarder USD varje år. De lockas av stora varumärken och är en viktig och disruptiv målgrupp för den globala livsmedels- och dryckesindustrin.


Men vilka är millenniegenerationen och vad är det som gör dem disruptiva? Tetra Pak undersöker denna fråga, identifierar kraven som denna konsumentgrupp har och bevisar därefter hur varumärkena kan optimera sina produkter och förpackningsmaterial så att dessa krav tillgodoses.

Behovssituationer – konsumentinsikter

Inom dagens marknadsföring utgår man ofta från så kallade behovssituationer för att få en tydlig, faktabaserad bild av vad det är som motiverar konsumenterna att använda en produkt eller tjänst.


Säg att du är på stranden en varm dag och längtar efter något kallt att dricka. När man talar om behovssituationer så är det lättnad du söker. En likartad men omvänd situation gäller när det är kallt ute. Då väljer de flesta konsumenter en kopp varm choklad framför en svalkande läsk.


När Tetra Pak hjälper livsmedels- och dryckesproducenter att utvecklas och skapa innovation utgår vi från teorin om behovsstadier. Det är ett av de mest kända och etablerade verktygen när det gäller att förstå vad som motiverar konsumenterna. Och ett effektivt sätt att identifiera innovationspotential tillsammans med kunderna.

​Industri 4.0

Industri 4.0 är namnet på en aktuell trend för automation och datautbyte inom tillverkningstekniker. Det omfattar cyberfysiska system, Internet of Things (IoT), molntjänster och artificiell intelligens (AI). Tillverkare och leverantörer vill vet om den här fjärde industriella revolutionen (4.0) bara är till för stora OEM-företag eller om även små och medelstora företag har något att vinna på utvecklingen.


Johan Nilsson, Vice President Tetra Pak Services, presenterade en rapport om bland annat dessa frågor under ett livesänt webbinarie på FoodNavigator den 17 april