Behovssituationen Åtskillnad

Viktiga motivationsfaktorer för behovsstadiet ”Åtskillnad” är en önskan att göra ett bra intryck på andra, förbättra din utstrålning och visa andra att du har koll på kvalitet och bra smak. En annan motivationsfaktor är vår längtan efter nya upplevelser. Majoriteten av konsumenterna som drivs av behovet av ”Åtskillnad” är den s.k. millenniegenerationen. De är unga, mellan 18 och 29 år (har ett index på 116 jämfört med andra åldergrupper), och företrädesvis från Kina (21 %), Sydafrika, Turkiet och Mexiko (20 % vardera). Siffran är dessutom något högre för män än för kvinnor (56 % vs. 44 %).

Behovssituationen Kontroll

Globalt sker 17 procent av de dryckestillfällen då mejeriprodukter, juicer och stilla drycker konsumeras helt rutinmässigt utan eftertanke eller för att konsumenten är hungrig eller törstig, visar vår forskning. – Deras förklaring är att de helt enkelt inte vill känna sig tomma, förklarar Michela Vallalta, Global Consumer Intelligence Manager, Tetra Pak. – Vi kallar det behovskontrollstadiet. Det innebär att dricka utan att fundera över det men samtidigt känna kontroll. Undersökningar visar att en högre procentandel av människor i åldrarna 30–49 år samt fler kvinnor än män (53 procent jämfört med 47 procent) befinner sig i den här gruppen och att andelen är störst i Spanien (28 procent), Frankrike (24 procent), Sydafrika, Japan och Brasilien (21 procent).

Energibehovssituationer

Det är inte bara idrottare eller sporttokiga som vill ha extra energi. Energistärkare hjälper människor genom dagens jobbiga stunder, i allt från hushållsarbete till hemarbete. Av alla deltagare i Tetra Paks globala segmentundersökning om tillfällesbaserade behovssituationer utgjorde konsumtion för att tillgodose energibehovet sammanlagt 14 % av alla dryckestillfällen för mejeri, juice och drycker utan kolsyra, med konsumtion både i hemmet och utanför där tillfällen utanför hemmet låg över index på 112 kontra andra behovssituationer.

Behovssituationen lättnad

Enligt vår globala forskning sker 14 % av alla dryckestillfällen för mejeriprodukter, juice och icke-kolsyrade drycker för att tillfredsställa behovet av lättnad. Kort sagt handlar lättnad om att skapa ögonblick för sig själv där man kan dra sig undan allt och känna sig lugn och tillfreds. Det handlar om människor som hittar en trygg plats och skämmer bort sig själva. Det handlar också om att vilja eller behöva återställa balansen. Det kan handla om att välja en kall, uppfriskande och törstsläckande dryck en varm dag, eller en dryck som ger funktionella fördelar som hjälper konsumenten att möta uppgifter under arbetsdagen eller i vardagen på ett lugnt och avslappnat sätt.

Källa: Tetra Paks globala segmenteringsstudie av dryckestillfällen baserade på behovsstadier 2017.