Processlösningar som tillgodoser konsumentefterfrågan på UHT-mjölk

UHT-mjölk har varit ett populärt alternativ ända sedan den uppfanns i slutet på 1950-talet, tack vare dess unika egenskaper, långa hållbarhetstid och hur lätt det är att transportera den. Just nu växer segmentet också i och med den ökade populariteten för proteindrycker i farten och andra praktiska drycker. Tack vare moderna helhetslösningar har den också blivit mer resurseffektiv och enklare än någonsin att producera.

Mejeriindustrin blir alltmer konkurrenskraftig genom att konsumenternas smak hela tiden förändras och nya innovativa drycker dyker upp. Det innebär att alla producenter behöver optimera sina processer för att uppnå bästa möjliga resultat. Dessutom ställer dagens konsumenter högre krav på hållbarhet, så det är viktigt att företagen samtidigt lyckas minska sin miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Det gäller även UHT-mjölkindustrin, men tack vare växande kompetens och innovativ teknik går det att minska miljöpåverkan och samtidigt effektivisera produktionen betydligt. Många av världens producenter har bytt fokus de senaste åren. Tidigare tittade de först och främst på kostnadsfördelarna, men nu prioriterar de att hitta de mest hållbara alternativen.

Mjölk i glas

Minska stillestånd tillsammans med svinn

Även om trendmönstren för pastöriserad mjölk och UHT-mjölk är likartade när det gäller tillväxt och popularitet, finns det enorma skillnader mellan de två. Till att börja med är de ofta populära i olika områden, även om UHT-behandlade drycker håller på att bli alltmer globala tack vare växande trender för sådant som proteindrycker i farten. För det andra ser produktionsprocessen olika ut och det finns en del att tänka på om man tar steget över från pastöriserade processer. Det kan dock vara något som producenter glömmer att ta hänsyn till.

”Det finns många olika saker att tänka på för befintliga mejerier som ger sig in på UHT-produktion”, förklarar Bengt Eliasson, Business Development Manager på Tetra Pak. ”De allra viktigaste sakerna att tänka på är att mjölken måste vara UHT-behandlad och att förpackningen behöver vara aseptisk. Här finns det inte utrymme för misstag. En annan aspekt av produktionen, där man verkligen kan uppnå fördelar, är det faktum att produktionsplaneringen kan göras på ett helt annat sätt. Producenter av kyld mjölk bereder alla produkter dagligen för att begränsa effekten av bäst före-datum och risken att mjölk går till spillo. Det behövs inte med UHT-mjölk, eftersom hållbarhetstiden är så mycket längre. Därför är det mer logiskt att kontinuerligt producera stora batcher och bara byta produkt när så behövs. Längre produktionscykler innebär mindre stilleståndstid och mindre produktsvinn”.

Det är viktigt att få ut mesta möjliga av de särskilda fördelar som UHT-mjölkproduktion ger. Här har Tetra Pak expertis som omfattar alla steg från produktion till förpackning. Nybörjare inom UHT-produktion ställs vanligtvis inför andra utmaningar, som handlar mer om att bygga upp rätt kompetens redan från början. Förutom rätt kunskaper och kompetens är det emellertid viktigt att använda rätt teknik.

Läs mer om våra aseptiska lösningar och UHT

För att minska miljöpåverkan krävs OneStep

För att minska miljöpåverkan krävs OneStep. Alla linjelösningar från Tetra Pak är inte bara utformade för optimal produktivitet, utan också konstruerade för att vara så energieffektiva som möjligt. Oavsett om det är en hel linje eller utrustning för att återvinna svinn eller minska vattenförbrukningen, optimerar all utrustning som UHT-kunder har tillgång till effektiviteten. Samtidigt minskar CO2-utsläppen med 38 procent jämfört med en konventionell produktionslinje för UHT-mjölk från Tetra Pak.

”Vi ligger lite före kurvan på många sätt”, säger Lilly Li, Sustainability Manager på Tetra Pak, ”för vi har verkligen lagt ner stor kraft på att mäta och minska miljöpåverkan. När det gäller UHT-mjölkförädling kan vi, förutom många återvinningslösningar för energi, vatten och produktsvinn, även erbjuda OneStep-teknik som höjer effektiviteten och gör lösningen ännu mer klimatsmart. Tekniken kombinerar separation, standardisering, blandning, värmebehandling och annat i ett enda steg. Den ersätter värmebehandlingsprocesser i ett steg med ett enda uppvärmningssteg och säkerställer samma produktkvalitet och hållbarhetstid som vid traditionell produktion av UHT-mjölk. Dessutom minskar den miljöpåverkan och ger betydligt kortare processtid.”

Ur ett linjelösningsperspektiv ger OneStep-tekniken en dramatisk minskning av antalet produktionssteg för UHT-mjölkprodukter. Det innebär även lägre driftskostnader, tack vare färre steg och mer effektiv teknik, och lägre kapitalkostnader, eftersom mindre utrustning behöver installeras.

”De flesta UHT-producenter kan uppnå fördelar med OneStep-tekniken”, tillägger Dick Evander, Line Solution Manager på Tetra Pak. ”Mejeriindustrin vilar vanligtvis på starka traditioner, så det krävs en ganska modig producent för att införa den här tekniken. Fördelarna kan dock bli betydande med upp till 50 procent lägre kostnader totalt sett”.

 

”Vi ligger lite före kurvan på många sätt, för vi har verkligen lagt ner stor kraft på att mäta och minska miljöpåverkan”.

 

Lilly Li
Sustainability Manager på Tetra Pak 

Kor

Afrikansk producent höjde kostnadseffektiviteten med OneStep

OneStep-linjer hjälper producenter över hela världen att effektivisera sin UHT-mjölkproduktion, och många av dem är relativt nya inom just UHT-mjölk.

”En stor anläggning i södra Asien var ursprungligen leverantör till jordbrukssektorn”, förklarar Bengt, ”men ville ta steget till mejeriverksamhet och UHT-mjölkproduktion. Eftersom de inte hade några förutfattade meningar om vad man borde och inte borde göra var de öppna för en OneStep-lösning, och det har varit otroligt effektivt för dem”.

”Vi har en annan kund i Afrika”, tillägger Dick. ”Vi visade dem funktionerna hos en OneStep-linje och räknade på vad som kunde uppnås, och de blev väldigt intresserade”.

”Den här kunden hade också en väldigt tydlig bild av vad de ville göra – de ville bli den mest kostnadseffektiva leverantören av UHT-mjölk till stora butikskedjor i regionen. För att åstadkomma det valde de att arbeta med enliters Tetra Brik® Aseptic Slim-förpackningar med ReCap-öppning”, berättar Bengt. ”Tack vare de låga produktionskostnaderna med OneStep-linjen kunde de snabbt bli en av de största aktörerna, eftersom de kunde erbjuda återförsäljare avtal till ett konkurrensmässigt pris”.

Läs mer om flexibel och kostnadseffektiv produktion med OneStep-teknik

 

 

”Fördelarna kan dock bli betydande med upp till 50 procent lägre kostnader totalt sett”

 

Dick Evander
Line Solutions Manager på Tetra Pak

Män framför datorskärmar analyserar data

Med rätt uppgraderingar kan vatten återvinnas och svinn undvikas

Ibland är det inte möjligt att installera en hel linje, men det går ändå att förbättra effektiviteten och samtidigt minska miljöpåverkan genom att komplettera befintliga linjer med innovativ teknik eller införa serviceplaner som bidrar till att stilleståndstid och svinn minimeras.

”En stor del av svinnet beror på stopp i produktionen, vattencirkulation och daglig rengöring”, säger Dick. ”Det här är områden i befintliga linjer där vi kan hjälpa mejerier att uppnå betydande förbättringar. Vi vet till exempel att driftskostnaderna ökar med upp till 20 procent om man lägger till en rengöringscykel. Så genom att optimera rengöring på plats går det att sänka kostnaderna och kontrollera svinnet. Vi har även system med omvänd osmos, där upp till 80 procent av vattnet kan återvinnas. Liksom vattenfiltreringsstationer som kan återvinna upp till 95 procent av produktionsvattnet”.

Den här sortens teknik kan innebära att även mindre effektiva linjer kan optimeras när det gäller minskat svinn och miljöpåverkan. Dessutom gå det att säkerställa högre, långsiktig prestanda i UHT-mjölkproduktion genom att införa en serviceplan för varje linje.

Mejerioperatör på ett mejeri

Förutse morgondagens behov

Konsumenternas smakpreferenser ändras hela tiden och till och med inom mer traditionella produktområden som UHT-mjölk finns det alltid möjligheter att stå ut från konkurrensen. Förmågan att kunna anpassa sig efter nya trender – eller ännu bättre: själv sätta dem – är väldigt viktig för många UHT-producenter. Med rätt utrustning är flexibilitet en självklarhet.

”Tetra Pak erbjuder flexibilitet på många olika sätt”, förklarar Bengt. ”Våra linjer är modulära, så ytterligare funktioner kan enkelt läggas till när de behövs. Vi kan till exempel utgå från en standardlinje, men om vi behöver komplettera med fler funktioner eller anpassa linjen efter särskilda behov, finns det utrymme till det redan från början”.

Tetra Pak har expertis för att hjälpa producenter optimera alla delar av produktion och förpackning, inte bara när det gäller effektivitet utan även för att minska miljöpåverkan. Hela linjer som OneStep-lösningen är energieffektiva med minimalt svinn, medan aseptiska förpackningslösningar är hållbara, lätta att transportera och enkelt kan hålla produkterna inuti färska utan kylkedja.

UHT-mjölk och UHT-produkter har stor potential över hela världen, i synnerhet med moderna, mer effektiva produktionsmetoder och innovativa förpackningslösningar. På så sätt blir de inte bara kostnadseffektiva, utan minskar också miljöpåverkan. Om vi till detta lägger ökade automationsfunktioner står det klart att framtiden är ljus för dem som går i täten.

KONKURRENSFÖRDEL PÅ KÖPET

VI SKAPAR FRAMTIDENS MJÖLK TILLSAMMANS.

Ja, automation höjer effektiviteten

Ibland säger siffror mer än ord. Vi vet redan att våra automationslösningar höjer effektiviteten i mejerier, men för att övertyga er andra bestämde vi oss för att genomföra en jämförande studie av två anläggningar. Registrera dig för att ta reda på hur det gick.

Digital anläggning

Utrustning för UHT-mjölk

Best practice-linjer

Direkt UHT-linje

Det här är UHT-linjen för premiumprodukter eller behandlade produkter. Den relativt låga värmebelastningen innebär att slutprodukten får en mindre ”kokt” smak.
Visa den direkta UHT-linjen i Productxplorer

Best practice-linjer

Indirekt UHT-linje

Den indirekta UHT-linjen är utformad för hög effektivitet och omfattar våra effektiva och hållbara tubvärmeväxlare. Genom optimerade processer förlängs produktionscyklerna mellan rengöringstillfällena (CIP och sterilisering). Tack vare den korta blandningsfasen minskar även produktförlusterna.
Visa den indirekta UHT-linjen i Productxplorer

Best practice-linjer

UHT-linje med OneStep-teknik

Den här linjen är speciellt anpassad för stora volymer av rumstemperarerad mjölk och sätter en helt ny standard för produktionseffektivitet. Genom att antalet processteg i mejeriet reduceras kan driftskostnaden minskas med 30–50 procent.
Visa UHT-linjen med OneStep-teknik i Productxplorer

Best practice-linjer

Berikade produkter – linje för chokladmjölkslurry

Choklad är alldeles för värdefullt för att gå till spillo, så din slurry måste ha de rätta råmaterialen, rätt blandning och rätt värmebehandling. Alla dessa faktorer påverkar produktkvaliteten, produktsäkerheten – och din vinst. Med en linje från Tetra Pak får du alla faktorer rätt, till marknadens lägsta totala ägandekostnad.
Visa linjen i Productxplorer

Best practice-linjer

Rekombinerad mjölk – linje för kontinuerlig blandning med flera flöden med OneStep-teknik

Med den här konfigurationen får du allting: den lägsta totala ägandekostnaden (vilket innebär högsta effektivitet). Du får hög precision, vilket garanterar enhetlig produktkvalitet och betydligt lägre kostnader för ingredienser. Du få självklart hög kapacitet och litet CO2-avtryck. Och du får en oerhörd flexibilitet.
Visa linjen i Productxplorer

Best practice-linjer

Berikade produkter – linje för kontinuerlig blandning med flera flöden med OneStep-teknik​

Med OneStep-tekniken, koncentratblandning och kontinuerlig blandning, behöver du inte längre tankar för mellanlagring. Processen blir därför både smidig och effektiv. Dessutom blir CO2-avtrycket mindre. Det krävs mindre rengöring och underhåll. Det bästa av allt – en linje med OneStep-teknik kan drastiskt minska den totala ägandekostnaden.
Visa linjen i Productxplorer

Best practice-linjer

Rekombinerad mjölk – linje för batchproduktion

Batchproduktion är det traditionella sättet att producera rekombinerad mjölk. Det ger de lägsta investeringskostnaderna, men driftkostnaderna är i allmänhet höga. Batchproduktion är en bra lösning för små volymer. Tetra Pak kan också erbjuda den här konfigurationen utan pastöriseringssteget.
Visa linjen i Productxplorer

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Ange din e-postadress i detta format: exempel@exempel.com
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.