Få ut mesta möjliga av varje kilowatt


Livsmedels- och dryckestillverkare utsätts för allt större press att minska sitt beroende av fossila bränslen på grund av nya stränga lagkrav och koldioxidskatter, stigande energikostnader och konsumenternas växande efterfrågan på hållbara metoder.  

En helhetssyn på energin i din anläggning kan ofta avslöja sätt att minska både utsläppen och kostnaderna i samband med användningen av fossila bränslen. Att uppfylla dina mål handlar om att ha rätt teknik, produkter och lösningar för att optimera energieffektiviteten och integrera dessa på rätt sätt för livsmedels- och dryckesproduktion.

Återvinn energi för att öka effektiviteten

Livsmedels- och dryckesproduktion är traditionellt beroende av fossila bränslen för energiintensiva processer, såsom värmeproduktion1. Ett av de mest effektiva sätten att öka energieffektiviteten i livsmedelsproduktionen att återvinna överskottsvärme från en process för användning i en annan. Genom att fånga upp och återanvända värme som redan finns i din anläggning minskar mängden "ny" värme du behöver generera med fossila bränslen. I princip får du återvinna energi som du redan har betalat för.

Utrustning för värmepump

Värmepumpar

Värmepumpsteknik erbjuder en effektiv lösning för återvinning av spillvärme från processer. Vi samarbetar med dig för att identifiera relevanta flöden av spillenergi i din produktion och utforma en lösning som är optimerad för dina specifika behov.

 

Den uppfångade värmen kan återanvändas i en mängd olika livsmedelsbearbetningsapplikationer, inklusive indunstning och torkning. I ost- och pulvertillämpningar kan t.ex. en högtemperaturvärmepump som används i kombination med en indunstare för vasslepermeat bidra till att minska CO2-utsläppen med upp till 80 % för det specifika bearbetningsområdet i anläggningen2.

Utrustning för High-Liftvärmepump

HighLift™-värmepumpar

Vi erbjuder HighLiftTM värmepumpsteknik från Olvondo Technology AS, som vi kan integrera i din verksamhet för att tillhandahålla ånga eller varmvatten från återvunnen spillvärme i hela din anläggning. Tekniken är därför väl lämpad för applikationer med ångbehov, såsom direkt UHT.

 

HighLift-tekniken bygger på en omvänd Stirling-motordesign och sticker därför ut bland värmepumpar genom att möjliggöra produktion av ånga. En HighLift-värmepump kan producera upp till 7 000 kWh ånga.

 

Konstruktionen ger miljöfördelar eftersom den minskar utsläppen med motsvarande 2 000 ton CO2. Den möjliggör också kostnadsbesparingar genom att minska energibehovet med upp till 3 500 kWh. En HighLift-värmepump minskar dessutom gasförbrukningen genom att istället använda el3.

Förnybara energikällor: obegränsad energi – obegränsade besparingar

I regioner med lämpliga klimat kan förnybara källor som solen ge ett praktiskt taget obegränsat utbud av fri, pålitlig och lättillgänglig ren energi. Två tredjedelar av energiförbrukningen i en typisk livsmedels- och dryckesanläggning utgörs av värmeenergi. Eftersom den största delen av denna efterfrågan utgörs av låga till medelhöga värmebehov kan förnybar solvärmeenergi4 erbjuda en utmärkt lösning.

Solvärmeuppsamlare

Solvärmekollektorer utnyttjar solens energi för att skapa en tillförlitlig värmeenergikälla. Solstrålning samlas in och den resulterande värmen överförs till en värmeöverföringsvätska. På så sätt kan solvärmeuppsamlare leverera varmt vatten och ånga vid temperaturer upp till 160 ° C. De kan därför användas för att minska beroendet av fossilbränslegenererad värme i tillämpningar så som indirekt UHT.

 

Vi har samarbetat med Absolicon, en leverantör av solvärme, för att erbjuda en standardiserad lösning för att driva industriell utrustning med förnybar värmeenergi. I samarbete med dig kan vi integrera Absolicons skalbara solvärmemodul med nuvarande och nya UHT-linjer, vilket möjliggör en rad alternativ för utfasning av fossila bränslen. 

 

Tetra Paks UHT-processlinje för högtemperatursterilisering av mejeriprodukter är den första lösning som erbjuds tillsammans med skalbar solvärmetillförsel. Den kan potentiellt minska användningen av fossila bränslen med upp till 40 %5.

Utforska mer

Filtreringsutrustning för anläggningar

Få ut mesta möjliga av varje liter vatten

När du tar ett helhetsgrepp på din anläggnings hållbarhet ska du komma ihåg att energieffektivitet bara är en bit i pusslet. Lär dig hur vi kan arbeta med dig för att återvinna vatten och rengöringskemikalier för återanvändning i din produktion.

Människa och anläggning

Optimering för el och vattenförbrukning – över hela anläggningen

Upptäck fördelarna med ett helhetsgrepp på vatten-, energi- och rengöringskemikalieförbrukning i hela anläggningen.

Fss filtreringsutrustning

Pressmeddelande: Tetra Pak presenterar nya Factory Sustainable Solutions

”Factory Sustainable Solutions” erbjuder livsmedels- och dryckesproducenter en skräddarsydd blandning av toppmodern teknik och ledande möjligheter till integrering av anläggningar.

Upptäck andra lösningar

Två fabriksmedarbetare tittar på en surfplatta

Integrerade lösningar och utrustning

Integrerade lösningar och utrustning

Oavsett om du producerar mejeriprodukter, juice eller livsmedel kan våra helhetslösningar hjälpa dig att maximera effektiviteten, sänka den totala ägandekostnaden och minska miljöpåverkan.

Integrerade linjer

Integrerade linjer

Integrerade linjer

Från processutrustning till nedströmsteknik: Våra integrerade linjer förenklar produktionen inom ett brett urval av livsmedels- och dryckesprodukter. Utforska sortimentet!

processutrustning

Processutrustning

Processutrustning

Vi levererar kompletta lösningar och utrustning för mejeriprodukter, ost, glass, JNSD och andra drycker, pulver, växtbaserat, livsmedel och nya livsmedel.

hjul med serviceerbjudanden

Serviceerbjudanden

Serviceerbjudanden

Utforska serviceerbjudanden som höjer effektiviteten, optimerar kostnader och säkerställer jämn produktkvalitet och livsmedelssäkerhet i hela produktionsprocessen. 

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Var god ange en giltig arbetsmejl.
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.

Anmärkningar:

1 En betydande del av den energi som används vid tillverkning av mat och dryck kommer från fossila bränslen, främst naturgas, enligt Food & Drink Federation's ”Achieving Net Zero: En handbok för livsmedels- och dryckesindustrin.

2 Beräkningar uppskattade för spillvärmeåtervinning med hjälp av en industriell högtemperaturvärmepump och vasslepermeatindunstare i ost- och pulverkategorin.

3 Lösning avseende direkt UHT-enhet med 2 High Lift-värmepumpar, vid temperaturer upp till 200 °C, 7 bar ånga, COPh-värde ~2

4 Solvärme är erkänt som en förnybar värme- och energikälla av International Renewable Energy Agency. Se: https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Industry

5 Baserat på tester utförda av Absolicon i södra Europa med utrustning från Tetra Pak. En varmvattenberedare som drevs med fossila bränslen byttes ut mot Absolicons solvärmemoduler.