​​​​Håll rent

Hygienisk design och noggrant kalibrerad rengöring är avgörande för att säkerställa fullgott livsmedelsskydd i värmeväxlare som används från produkt till produkt – och samtidigt undvika kostsamma misstag.

Medarbetare från Tetra Pak

Produkt-till-produkt (P2P) värmeväxlare använder smart design och underhåll för att säkerställa rigoröst livsmedelsskydd. Till skillnad mot en konventionell värmeväxlare som använder ledningsvatten för att värma och kyla maten eller drycken till önskad temperatur, använder en P2P-enhet produktens egen värme för att uppnå den önskade temperaturen.

Eftersom värmeväxlaren använder produkten istället för vatten kring tubrören, krävs bra design och effektiv rengöring på plats för att undvika dolda utrymmen där bakterier och påbränning kan uppstå.

”På Tetra Pak har vi tillverkat produkt-till-produkt värmeväxlare i 20 år. Den erfarenheten spelar stor roll när det gäller att undvika hygienproblem”, säger Jaana Mathisson, Tetra Pak Heat Transfer Technology Specialist.

Ett sätt att uppnå bästa tänkbara livsmedelsskydd är att svetsa tuberna i en P2P-värmeväxlare från insidan med hjälp av skyddsgas. Den här innovativa och patenterade tekniken utesluter möjligheten att produkten samlas i dolda utrymmen och orsakar bakteriell tillväxt. En smart svets kan även kombineras med interna bafflar som elektropoleras för att skapa en ultraslät yta för maximal hygien.

För kunder som ska förädla fiberprodukter kan det vara en idé att byta ut bafflarna mot en alternativ fjäderlåda. Det är en extern tubrörsavdelare vars vinklade skivor komprimeras och då skapar en kraft som separerar värmeväxlarens tubrör.

”Fjäderlådan tar hygienen till nästa nivå eftersom rengöringen blir väldigt mycket lättare när bafflarna tas bort. Detta möjliggör fritt flöde i enheten”, säger Jaana Mathisson på Tetra Pak.

Samtliga Tetra Pak Tubvärmeväxlare är utrustade med ett rörligt skyddssystem som gör enheten lätt att öppna för inspektion och rengöring.

”För att göra en hygienisk utvärdering måste du ha direktkontakt med ytan du ska testa. Många tubvärmeväxlare tillåter inte detta, men med ett rörligt skyddssystem är det väldigt lätt”, säger Jaana.

En del tillverkare använder kameror för att möjliggöra invändig inspektion. Men enda sättet att verkligen garantera full hygien är att kunna se och vidröra ytan.
”Att kunna göra det innebär en stor skillnad. Det är en kritisk beståndsdel i hygienisk design och helt avgörande för att kunna garantera fullgott livsmedelsskydd”, förklarar Jaana Mathisson.

Med tiden kan trycket inuti en värmeväxlare orsaka förslitningar och metallutmattning vilket gör att delar spricker. Detta skapar problem med både hygien och underhåll och kostar oundvikligen pengar att reparera.

Rörligt skydd låter värmeväxlarens tuber att röra sig horisontellt under produktionen och därmed absorbera trycket. Detta förlänger värmeväxlarens livslängd avsevärt och eliminerar också eventuella hygienrisker på grund av tryckorsakad metallutmattning.

En annan nyckelfaktor är rengöring på plats (CIP). Här är leverantörens erfarenhet avgörande.

De mest avancerade P2P-värmeväxlarna kan behöva rengöras mera sällan. De bästa modellerna kan rengöras med veckolånga intervaller beroende på vilken typ av mat eller dryck som behandlas.

Det avgörande är att välja en leverantör med bred erfarenhet av de diverse problem som kan uppstå med olika slags produkter.

Jaana tipsar köparen att se detta som ett område som kräver specialistkompetens. Och att hitta en leverantör med stort kunnande och lång erfarenhet av CIP.

”Mjölk, till exempel, har sin egen typ av påbränning och du behöver hitta en balans mellan flöde, rengöringstid, temperatur och koncentration av rengöringsmedel för att få en optimal CIP”, säger hon. ”Juice har en annan påbränning, så det är viktigt att du använder olika parametrar”.