Viktiga insikter som förhindrar luftinneslutning och avlägsnar luft i blandningsprocesser

Viktiga faktorer att tänka på när du ska välja en blandningslösning är hur bra den är på att förhindra luftinneslutning under blandningsprocessen och hur effektivt resterande luft i produkten kan avlägsnas. Luft i dina produkter och din process ger ett antal oönskade konsekvenser. Det orsakar skumbildning och pumparna riskerar att gå sönder på grund av kavitation. Det skapar mer smuts i värmeväxlarna och gör rengöringen (CIP) och fyllningen krångligare och mer tidskrävande. Luft försämrar också produkternas stabilitet och hållbarhetstid samt deras kvalitet genom att främmande smaker uppstår och näringsämnen oxideras. Här är några tips om hur du minimerar risken för luftinneslutning och säkerställer produktkvalitet, livsmedelsskydd och effektiv blandning.
Viktiga insikter om blandning