Patenterad ny blandningslösning ger revolutionerande kostnadsbesparingar och produktkvalitet

Ny patenterad lösning revolutionerar blandningsprocessen med stora förbättringsmöjligheter inom kostnadsbesparingar och produktkvalitet. Det innovativa nya utförandet innebär att blandarhuvudet och högviskositetspumpenheten har placerats utanför den traditionella blandningstanken – vilken i sin tur har ersatts med en särskild avluftningsenhet.

Blandningen är ofta det första steget i en lång rad med processer och har stor betydelser för produktkvaliteten och produktionskostnaderna inom livsmedelsindustrin. Om den inte sker på rätt sätt uppstår oönskad luft i produkten och en ineffektiv blandning som ger negativa följder senare i processen. Dina kostnader ökar, hållbarhetstiden blir kortare och livsmedelsskyddet och kvaliteten försämras.

För att lösa några av de största problemen och tillgodose dina behov har vår nya mixergeneration konstruerats så att blandarhuvudet och högviskositetspumpenheten är separat installerade utanför den traditionella blandningstanken. Båda enheterna har optimerats för att uppnå den högsta verkningsgraden för blandning och pumpning. Dessutom har vi bytt ut den traditionella blandningstanken mot en särskild avluftningsenhet. Vi har också sett till alla dessa komponenter kan regleras oberoende av varandra. Det ger dig största möjliga flexibilitet och kontroll över din blandningsprocess. Det gör i sin tur att du uppnår överlägsen kapacitet när det gäller emulgering, pulverupplösning och avluftning och kan köra trögflytande produkter i en kontinuerlig eller återcirkulerande process.

Överlägsen kapacitet för emulgering, pulverupplösning och avluftning

Den nya lösningen ger bättre emulgeringskapacitet ­– sänker energiförbrukningen, säkrar kvaliteten och hjälper dig att ta vara på alla ingredienser på bästa sätt. Den mycket höga klipphastigheten – upp till 100 000 reciproka sekunder i en femstegsblandningsprocess – innebär en unik möjlighet att tillföra fettdroppar ned till en mikron. Detta är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att uppnå med andra blandningslösningar. Storleken på dropparna påverkar smaken och munkänslan hos dina produkter och ökar deras stabilitet. Ju mindre droppar, desto stabilare produkt får du, vilket i sin tur innebär att homogeniseringstrycket inte behöver vara lika högt. Du kan alltså minska homogeniseringstrycket eller rentav plocka bort homogeniseringssteget helt och hållet, till exempel i glassblandningar.
Ny patenterad mixerlösning

Sammantaget kan detta avsevärt minska din energiförbrukning. Och med förbättrad pulverupplösningskapacitet kan också ingredienserna tas till vara på bättre sätt, till exempel stabiliseringsmedel. Du kan då använda mindre av dessa ingredienser i dina recept. Genom att spara både energi och ingredienser kan du minska din totala ägandekostnad för hela lösningen.

Det nya systemet förebygger också oönskad luftinneslutning och kan avlägsna luft effektivt. Detta säkerställer en hög produktkvalitet och förbättrad process längre fram i produktionskedjan. Det kan till och med innebära att du kan utesluta ytterligare avluftningssteg senare i processen och spara in ännu mer kostnader för utrustning och energi. Pulverinblandningen har förbättrats tack vare det nya matarmagasinet. Detta förhindrar att extra luft kommer in i produkten tillsammans med pulveringredienserna. Och tack vare en flexibel lösning kan du placera pulverhanteringen var du vill utan att riskera att luftinneslutningen ökar.

Sammantaget kan detta avsevärt minska din energiförbrukning. Och med förbättrad pulverupplösningskapacitet kan också ingredienserna tas till vara på bättre sätt, till exempel stabiliseringsmedel. Du kan då använda mindre av dessa ingredienser i dina recept. Genom att spara både energi och ingredienser kan du minska din totala ägandekostnad för hela lösningen.

Det nya systemet förebygger också oönskad luftinneslutning och kan avlägsna luft effektivt. Detta säkerställer en hög produktkvalitet och förbättrad process längre fram i produktionskedjan. Det kan till och med innebära att du kan utesluta ytterligare avluftningssteg senare i processen och spara in ännu mer kostnader för utrustning och energi. Pulverinblandningen har förbättrats tack vare det nya matarmagasinet. Detta förhindrar att extra luft kommer in i produkten tillsammans med pulveringredienserna. Och tack vare en flexibel lösning kan du placera pulverhanteringen var du vill utan att riskera att luftinneslutningen ökar.

Kör trögflytande och torra substanser utan problem

I en storskalig produktion är återcirkulering mer kostnadseffektivt än i en gruppindelad process. Men ofta finns det vissa begränsningar när det gäller trögflytande produkter. Hög viskositet brukar göra det svårare att återcirkulera produkter. Vårt nya system kan hantera viskositet på upp till 2 000 cP, medan de flesta andra återcirkuleringslösningar inte klarar mer än 200 cP. Detta gör att du kan producera trögflytande produkter som ketchup och mjölkbaserade desserter mycket effektivare. Med det nya systemet kan du även blanda produkter med högre halter av torr substans – upp till 80 procent. Det öppnar upp för enorma besparingsmöjligheter inom till exempel mjölkersättningsproduktion. Högre torrhalt betyder mycket lägre kostnader för indunstning senare under produktionen.
Kör trögflytande och torra substanser utan problem

Tänk utanför tanken och revolutionera din blandningsprocess

Det speciella patentsökta blandarhuvudutförandet medger mycket snäva toleranser och mycket höga hastigheter i den roterande enheten. Detta ger hög blandningsintensitet med ultrahöga nivåer av turbulens och klipphastighet. Med det är utförandet kan inte heller produkten passerar genom enheten utan att först ha utsatts för denna högintensiva blandning flera gånger. I traditionella rotor/stator-system passerar mycket av produkten förbi det högintensiva området och endast genom blandarhuvudet en gång. I vår nya lösning tvingas produkten att passera genom det högintensiva området i fem steg. Och eftersom huvudet är placerat helt utanför tanken skapas inte heller någon turbulens eller några virvlar som gör att oönskad luft innesluts i produkten.

Högviskositetspumpenheten är också placerad utanför tanken och styrs separat. Det unika utförandet gör det möjligt att pumpa produkter med både hög och låg viskositet utan att kavitation uppstår. Detta trots att enheten är placerad precis efter avluftningsenheten där sugtrycket är mycket lågt, med andra ord ned till 0,15 bar. Till skillnad från typiska centrifugalpumpar, som skulle förlora pumpförmågan vid så lågt tryck, fortsätter vår pump med dubbelskruv arbeta effektivt och bearbetar dessutom produkterna mycket varsamt.

En separat avluftningsenhet, med ett specialutformat fördelningsmunstycke i inloppet och en stor invändig kon i en vakuumtank, har ersatt det som tidigare var blandningstanken. Inloppsmunstyckets geometriska form ser till att produkten lugnt och försiktigt förs upp på den konformade strukturen och fördelas jämnt över den i ett mycket tunt skikt. På så sätt kommer alla eventuella luftbubblor snabbt upp till ytan och försvinner medan ytan på produkten flyter smidigt och sakta fram utan turbulens eller skvätt.

Den här nya, patenterade blandningslösningen förhindrar att luft kommer in i din process och dina produkter. Du får en mycket flexibel blandning för en rad olika ingredienser med varierande viskositet. Samtidigt uppnår du en hög effektivitet så att din totala ägandekostnad och ditt koldioxidavtryck kan hållas nere på minimal nivå.
Den här nya, patenterade blandningslösningen förhindrar att luft kommer in i din process och dina produkter. Du får en mycket flexibel blandning för en rad olika ingredienser med varierande viskositet. Samtidigt uppnår du en hög effektivitet så att din totala ägandekostnad och ditt koldioxidavtryck kan hållas nere på minimal nivå.