Tetra Pak® A1 för Tetra Fino® Aseptic

Få mer från mindre

  • Riktigt kostnadseffektiv produktion
  • Enkelt att växla mellan olika storlekar.
  • Aseptiska kartongförpackningar för säker, hygienisk produktion
Tetra Pak® A1 för Tetra Fino® Aseptic

Tetra Pak® A1 för Tetra Fino® aseptiska kartongförpackningar

Funktioner

Automatisk fogning

Automatisk fogning

Kvalitetsfogning

Möjliggör en korrekt och repeterbar fogning av spolar med längsgående remsor och gör hela åtgärden mindre arbetsintensiv. Spolarna byts ut i intervall om cirka 1,45 timmar.

Operatörspanel

Operatörspanel

Driften har aldrig varit enklare

Produktionen kan enkelt hanteras via operatörspaneler från Tetra Pak på marknivå. Alla viktiga funktioner kan initieras och övervakas via en panel – från produktionsförberedelser till rengöring på plats (CIP, Cleaning in Place).

PLMS-center

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

Systemet för övervakning av förpackningslinjen (PLMS, Packaging Line Monitoring System) gör det enkelt att övervaka produktionen, t.ex. möjliga orsaker till stopp, effektivitetsområden, spillnivåer.

Inmatning av förpackningsmaterial

Inmatning av förpackningsmaterial

Långa produktionssessioner ökar effektiviteten

Varje enhet har en jumbospole med förpackningsmaterial som räcker för drygt tre timmars tillverkning med hög hastighet och cirka fyra timmar med lägre hastighet. En stor materialspole räcker till upp till 44 000 förpackningar (Tetra Fino® Aseptic 200 ml).

Helt automatisk fogningsenhet

Helt automatisk fogningsenhet

Effektiv sammanfogning av spolar

Fogningsenheten hettar upp och trycksätter förpackningsmaterialet för att automatiskt foga samman en spole med nästa, så att produktionen kan fortsätta utan avbrott.

Aseptiskt system

Aseptiskt system

För tillförlitlig sterilisering av förpackningsmaterial

Systemet består av ett väteperoxidbad, rullskrapor och en värmekammare. Väteperoxiden fördelas jämnt med hjälp av rullarna och steriliseras effektivt genom kontrollerad uppvärmning och avdunstning. Noggrann kontroll av aseptiska parametrar säkerställer ett högt produktskydd och minskar risken för operatörsfel.

Alternativ

Mikroformsprutningsteknik för en funktionell öppning

Formsprutningsenheten (IMU) på det förlaminerade hålet (PLH) för MiM-öppningen (mikroformsprutningsöppningen) på Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra

Tetra Pak® A1 för Tetra Fino® Aseptic med formsprutningsenhet (IMU) är en robust lösning som bygger på den beprövade formsprutningstekniken och A1-plattformen. Det platta förpackningsmaterialet med förlaminerat hål matas in i IMU och därinne formsprutas sedan MiM-öppningen (Micro Injection Moulding, mikroformsprutning) genom det förlaminerade hålet med hjälp av formsprutningsteknik. Fyllningsmaskinen har en kapacitet på 9 800 förpackningar/timme.

HVA-PAKET (HÖG VISKOSITET, ASEPTISK) (Tetra Pak A1)

HVA-paketet gör det möjligt att fylla viskösa produkter, t.ex. tomatmassa.

Detta är möjligt tack vare en synkron aseptisk positiv pump som styrs av kontrollsystemet för fyllning med dubbla slingor i Tetra Paks A1-fyllningsmaskin. Enheten kan anslutas eller kopplas från efter behov, så att tillverkaren enkelt kan växla mellan viskösa produkter och andra typer av produkter.

Förpackningstyper

Tetra Fino® Aseptic Ultra

Tetra Fino® Aseptic Ultra

100 ml