Tetra Pak® A3/CompactFlex

Maximal flexibilitet på minimal yta

  • Kompakt design, endast 4,3 m hög och 20 m² uppställningsyta
  • QuickChange finns för flera olika förpackningar
  • Hög livsmedelssäkerhet (unik aseptisk process, registrerad hos amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA)
Tetra Pak® A3/CompactFlex

Tetra Pak® A3/CompactFlex fyllningsmaskin

Funktioner

Automatisk materialtillförsel

Avbrottsfri produktion

Både förpackningsmaterial och remsor fylls på automatiskt efter behov utan att produktionen behöver avbrytas. Automationssystemet säkerställer dessutom att spolar och remsor med förpackningsmaterial fogas samman kontinuerligt och repeterbart.

Aseptisk zon

Säkerställer aseptiska villkor och god ekonomi

I en övervakad, sluten krets skapas ett sterilt luftflöde som behövs för att bibehålla aseptiska villkor. Avvikelser korrigeras automatiskt. Den aseptiska zonen är begränsad till storleken vilket minskar energi- och väteperoxidförbrukningen.

Väteperoxidbad

För säkrare sterilisering av förpackningsmaterial

Ett väteperoxidbad, till skillnad från sprutsystem, steriliserar förpackningsmaterialet både invändigt och utvändigt. En särskild värmematta ser till att badet håller en optimal steriliseringstemperatur.

Servodrivet jiggsystem

Mer flexibilitet och mindre spill

För att underlätta en snabb produktionsväxling mellan olika typer av förpackningar skapas inte profilen i jiggsystemet på mekanisk väg utan med hjälp av en programvarumodell och servomotorer. Profilerna optimeras för att få snygga förpackningarna med synkroniserat tryckmönster och mindre spill.

Förbättrad slutlig vikdesign

Snyggare förpackningar, snabbare

Förpackningarna matas ut från maskinen i upprätt position, vilket resulterar i en enklare produktionsprocess och ökad tillförlitlighet. Servomotorer påskyndar den slutliga vikningsprocessen för en bra förpackningsform och hög kapacitet. De stöder också flexibiliteten hos QuickChange- och Volume Conversion-funktionerna.

iLine-automationsplattform

iLine-automationsplattform

Mer tillförlitlig produktion

Eftersom fyllningsmaskinen är en integrerad del av linjen kommunicerar den med all annan linjeutrustning. Steriliserings-, fyllnings- och förslutningsprocesserna övervakas kontinuerligt, vilket leder till högre utmatning av slutförpackningar. Den här funktionen ger också möjlighet att välja kapacitet för kompatibilitet med befintlig bearbetningsutrustning eller utrustning som används längre fram i produktionskedjan.

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Hjälper operatörer att arbeta snabbt och effektivt

Flera faktorer gör det enkelt att hantera den här fyllningsmaskinen: Tetra Pak-operatörspanelen med dess intuitiva tryckkänsliga skärmgränssnitt, stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt, samt åtkomst på marknivå till viktiga komponenter.

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

PLMS-centret samlar automatiskt in produktionsdata från automationsplattformen. Operatören kan också lägga till egna observationer. Förbättringar i produktionseffektiviteten kan sedan göras utifrån dessa data.

Alternativ

QuickChange

QuickChange-tekniken gör det möjligt att byta produktion mellan två förpackningar med samma bottentvärsnitt utan att fyllningsmaskinens sterilitet påverkas

Modulen består av fyra delar som måste bytas av fyllningsmaskinens operatör. När det är klart justeras maskinen automatiskt till den nya valda mängden med hjälp av servomotorprogrammet. Inom 20 minuter är maskinen produktionsklar igen.

Integrerad PullTab-enhet

Enheten är integrerad mellan ASU och fyllningsmaskinens huvudkonstruktion och används för att tillverka förpackningar med PullTab-öppning.

PullTab-enheten stansar hål i förpackningsmaterialet och applicerar sedan en inre PE-remsa och en yttre aluminiumflik (som senare används för att öppna förpackningen). Öppningen förseglas hermetiskt innan förpackningsmaterialet formas och fylls.

Headspace via injektion

Headspace krävs för produkter som måste skakas före förtäring. Det gör det också lättare att öppna och hälla från förpackningen.

Enheten består av ett kontrollskåp, ett värmeelement som steriliserar luften (eller en inertgas) och ett munstycke som injicerar den sterila luften (eller inertgasen) i produkten för att bilda skum. När skummet avtar lämnar det kvar ett headspace som gör att innehållet kan skakas och blandas. Med den här metoden kan produkter fyllas efter vikt vilket ger större val av volym

HVA-paket (högviskös, aseptisk)

HVA-paketet gör det möjligt att fylla viskösa produkter, t.ex. tomatmassa.

Detta är möjligt tack vare en synkron aseptisk positiv pump som styrs av kontrollsystemet för fyllning med dubbla slingor i Tetra Pak A3/Compact Flex-fyllningsmaskinen. Enheten kan anslutas eller kopplas från efter behov, så att tillverkaren enkelt kan växla mellan viskösa och andra typer av produkter.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Aseptic Base

Tetra Brik® Aseptic Base

100 ml, 200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Edge

Tetra Brik® Aseptic Edge

200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim

Tetra Brik® Aseptic Slim

80 ml, 125 ml, 160 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 330 ml, 375 ml

Tetra Brik® Aseptic Mid

Tetra Brik® Aseptic Mid

200 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

200 ml

Tetra Brik® Aseptic Square

Tetra Brik® Aseptic Square

200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

200 ml, 250 ml

Tetra Prisma® Aseptic Square

Tetra Prisma® Aseptic Square

125 ml, 200 ml, 250 ml, 330 ml

Tetra Prisma® Aseptic Edge

Tetra Prisma® Aseptic Edge

200 ml, 250 ml