Tetra Pak® E3/Flex

Utformad för flexibilitet i driften

  • Den första kylda fyllningsmaskinen för familjeförpackningar med steriliseringstekniken eBeam
  • För produktion av nya förpackningen Tetra Brik® 900 Ultra Edge
  • Utrustad med en DIMC-modul för LightCapTM 30 förlaminerade hål (PLH) med en maskinkapacitet på 6 000 förpackningar i timmen
  • Lämpar sig för produktion av produkter med längre hållbarhet
Tetra Pak® E3/Flex

Funktioner

Peroxidfri maskin

Peroxidfri maskin

Använder eBeam-teknik för desinficering av förpackningsmaterial

  • Tetra Pak® E3/Flex är en fyllningsmaskin för kylvaror som inte kräver sterilisering av förpackningsmaterial. Väteperoxid krävs endast i mycket små mängder för att sterilisera maskinen.
  • Fyllningsmaskinen Tetra Pak® E3/Flex lämpar sig för produktion av produkter med längre hållbarhetstid och använder en eBeam-lampa för desinficering av förpackningsmaterialets insida.
Ny servomekanism för DIMC

Ny servomekanism för DIMC

Kontrollerade formningsrörelser

Stationen för formsprutningsteknik (DIMC) på Tetra Pak® E3 aktiveras nu av en motordriven mekanism istället för en pneumatisk cylinder. Med servomekanismen säkerställs en kontrollerad rörelse för formningens position och formningens vridning vid förslutningen.

Aktiv styrning av vävens placering

Aktiv styrning av vävens placering

Bättre svetskvalitet och mindre damm

Det här är en nyhet som förbättrar två viktiga aspekter av fyllningsmaskinens funktioner:

  • Svetskvaliteten, tack vare av att väven kan appliceras med större noggrannhet genom dynamisk positionskorrigering
  • Mindre damm, tack vare att enheten inte behöver komma i kontakt med förpackningsmaterialets kanter
Aktiv styrning av rörets placering

Aktiv styrning av rörets placering

Automatisk justering av förpackningsmaterialets placering

Den här nya funktionen läser av förpackningsmaterialets rotationer under flyttningsfaserna och korrigerar inpassningen av förpackningens veck. Det innebär att den aktiva styrningen av vävens placering kan göra justeringar automatiskt.

Nytt operatörsgränssnitt

Nytt operatörsgränssnitt

Bred skärm

Operatörspanelen har ett nytt utseende och en bredare skärm – i 16:9-format. Mer intuitiva ikoner är tillgängliga med nya funktioner och förbättrad användbarhet. Det krävs mindre tid för att utföra de olika åtgärderna.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Ultra Edge

Tetra Brik® Ultra Edge

450 ml, 900 ml