Tetra Pak® E3/Flex

Utformad för flexibilitet i driften

  • Flexibel produktion av produkter med kort hållbarhetstid och ESL-produkter med en Tetra Pak® E3/Flex-maskin och du kan enkelt byta från den ena till den andra
  • Lägre driftskostnader tack vare kapacitetsökningen till 8 000 förpackningar/h (med 320 mN duplexkartong)
  • HV-paket (tillval) som lägger grunden till ett utökat sortiment och nya produktinnovationer  
  • Konkurrenskraftiga förpackningsvolymer och öppningar: Tetra Brik® 900 och 450 Ultra Edge-förpackningar med en DIMC-modul för LightCap™ 30 och WingCap™ 30
Tetra Pak® E3/Flex

Tetra Pak® E3/Flex fyllningsmaskin

Funktioner

Användning av eBeam (valfritt)

Kemikaliefri desinfektion av förpackningsmaterial

  • Tetra Pak® E3/Flex XH är avsedd för produktion av kylvaror med lång hållbarhetstid. En enda eBeam-lampa används för att desinficera förpackningsmaterialets insida. Börja här och växla enkelt till kyld produktion från operatörspanelen.
  • Tetra Pak® E3/Flex-pastöriseringsversion är avsedd för produktion av kylvaror med kort hållbarhetstid. Ingen eBeam-lampa behövs för att desinficera förpackningsmaterialet. Börja här och växla till ESL-produktion genom att installera en eBeam (XH-paket).
Ny servomekanism för DIMC

Ny servomekanism för DIMC

Kontrollerade formningsrörelser

Stationen för formsprutningsteknik (DIMC) på Tetra Pak® E3/Flex-plattformen aktiveras av en motordriven mekanism istället för en pneumatisk cylinder. Med servomekanismen säkerställs en kontrollerad rörelse för formningens position och formningens vridning vid förslutningen.

Aktiv styrning av vävens placering

Aktiv styrning av vävens placering

Bättre svetskvalitet och mindre damm

Det här är en nyhet som förbättrar två viktiga aspekter av fyllningsmaskinens funktioner:

  • Svetskvaliteten, tack vare av att väven kan appliceras med större noggrannhet genom dynamisk positionskorrigering
  • Mindre damm, tack vare att enheten inte behöver komma i kontakt med förpackningsmaterialets kanter
Aktiv styrning av rörets placering

Aktiv styrning av rörets placering

Automatisk justering av förpackningsmaterialets placering

Den här nya funktionen läser av förpackningsmaterialets rotationer under flyttningsfaserna och korrigerar inpassningen av förpackningens veck. Det innebär att den aktiva styrningen av vävens placering kan göra justeringar automatiskt.

Nytt operatörsgränssnitt

Nytt operatörsgränssnitt

Bred skärm

Operatörspanelen har ett nytt utseende och en bredare skärm – i 16:9-format. Mer intuitiva ikoner är tillgängliga med nya funktioner och förbättrad användbarhet. Det krävs mindre tid för att utföra de olika åtgärderna.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Ultra Edge

Tetra Brik® Ultra Edge

450 ml, 900 ml