Tetra Pak® E3/Speed

Kapacitetsförstärkare för Tetra Brik® Aseptic Edge

  • Den första aseptiska fyllningsmaskinen för familjeförpackningar med steriliseringstekniken eBeam
  • Utrustad med en ny DIMC-modul för LightCap® 30 förlaminerade hål (PLH) som motsvarar en maskinkapacitet på 15 000 förpackningar i timmen
  • Den första maskinen som producerar 15 000 Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge-förpackningar i timmen

Tetra Pak® E3/Speed

Tetra Pak® E3/Speed – aseptisk fyllningsmaskin med eBeam

Funktioner

Peroxidfri maskin

Använder eBeam-teknik för att sterilisera förpackningsmaterial

Tetra Pak® E3/Speed är en fyllningsmaskin för aseptisk förpackning av flytande livsmedel. Maskinen använder två eBeam-lampor för att sterilisera förpackningsmaterialets insida och utsida under produktionsprocessen.

Elektronemissionen garanterar motsvarande steriliseringssäkerhet som väteperoxidsystem.

Ny servomekanism för DIMC

Ny servomekanism för DIMC

Kontrollerade formningsrörelser

Stationen för formsprutningsteknik (DIMC) på Tetra Pak® E3 aktiveras nu av en motordriven mekanism istället för en pneumatisk cylinder. Med servomekanismen säkerställs en kontrollerad rörelse för formningens position och formningens vridning vid förslutningen.

Aktiv styrning av vävens placering

Aktiv styrning av vävens placering

Bättre svetskvalitet och mindre damm

Det här är en nyhet som förbättrar två viktiga aspekter av fyllningsmaskinens funktioner:

  • Svetskvaliteten, tack vare av att väven kan appliceras med större noggrannhet genom dynamisk positionskorrigering
  • Mindre damm, tack vare att enheten inte behöver komma i kontakt med förpackningsmaterialets kanter
Aktiv styrning av rörets placering

Aktiv styrning av rörets placering

Automatisk justering av förpackningsmaterialets placering

Den här nya funktionen läser av förpackningsmaterialets rotationer under flyttningsfaserna och korrigerar inpassningen av förpackningens veck. Det innebär att den aktiva styrningen av vävens placering kan göra justeringar automatiskt.

Nytt operatörsgränssnitt

Nytt operatörsgränssnitt

Bred skärm

Operatörspanelen har ett nytt utseende och en bredare skärm – i 16:9-format. Mer intuitiva ikoner är tillgängliga med nya funktioner och förbättrad användbarhet. Det krävs mindre tid för att utföra de olika åtgärderna.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Aseptic Edge

Tetra Brik® Aseptic Edge

1000 ml