Bygga en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Dagens konsumenter vill göra fler klimatsmarta val. Det är viktigare än någonsin för dem att skydda vår planet genom hållbar konsumtion och produktion.

En cirkulär ekonomi behöver ett konstant inflöde av primärt råmaterial för att växa. Förnybara material som härrör från växter eller biomassa kan fyllas på och återplanteras. De är en del av naturens regenerativa cykler som säkrar tillgången på primärt råmaterial i framtiden när de förvaltas och anskaffas ansvarsfullt. Material som tillverkats av växter eller biomassa kan redan idag ersätta material från ändliga källor och därmed bidra till att bygga mer motståndskraftiga ekonomier.

Idag är det genomsnittliga förnybara materialet i förpackningen Tetra Recart minst 67 procent. På längre sikt arbetar vi med att göra alla våra förpackningar av 100 procent förnybara material – hela vägen till den lilla men oumbärliga skyddsbarriären i aluminium. Som det moderna alternativet till glasburkar och aluminiumburkar är vi ständigt ute efter att minska mängden icke-förnybara material som används i våra förpackningar och frångå ändliga icke-hållbara resurser.

Förpackningar som tillverkats av förnybara material är nödvändiga för att bevara miljön för kommande generationer. Förnybara resurser som trä kan fyllas på naturligt med tiden och samtidigt minska vårt beroende av ändliga resurser och material som tillverkats av fossila bränslen. Det bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Våra förpackningar är huvudsakligen tillverkade av papp som kommer från Forest Stewardship Council™ (FSC™)‑certifierade skogar och andra kontrollerade källor. FSC™-märkningen garanterar att träfibrerna kan spåras tillbaka genom leveranskedjan och att hållbart skogsbruk – inklusive förhindrande av avskogning – stöds. Och det gör att konsumenterna kan välja varumärken som är engagerade i hållbart skogsbruk. ​

Läs mer om förnybara förpackningar

Fakta om förnybarhet

  • Minst 67 procent av förpackningen Tetra Recart består av kartong, som är ett förnybart material.
  • Den enda delen av en konservburk eller glasburk som är förnybar är etiketten.
  • En aluminiumburk använder tio gånger mer icke-förnybart material än förpackningen Tetra Recart*.

*Källa: Jämförande livscykelbedömning utförd av ifeu, Tyskland, enligt ISO 14040/44. Referensgranskad av en kritisk tredjepartsgranskningspanel. Miljöjämförelse i Italien, Tyskland och EU 28+2; genomsnittet i Europa, 2017. Återvinningsgrad: Tetra Recart 44 %, glasburk 73 %, aluminiumburk 76 %. Fördelningsfaktor 50 %. Kategori konserverade tomater.
 
FSC™-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047

Tetra Recarts hållbarhet infografik