​​​​​​Ny och patenterad design för stora glassfyllningar vid högsta kapacitet och till lägsta kostnad

Med vår nyhet Tetra Pak® Extruderingshjul kan glassproducenter ta vara på nya möjligheter. Nu kan de erbjuda konsumenterna de lyxiga fyllningar de är vana vid från bägare och storpack i premiumlösglassar som pinnar och sandwichar. Och detta under den högsta kapaciteten och till den lägsta styckkostnaden i branschen, tack vare ny och patenterad design.

Extruderingshjul ur olika vinklar

Nya Tetra Pak Extruderingshjul har den största kapaciteten i branschen när det gäller produkter med stora fyllningar. Maskinen producerar upp till 200 produkter i minuten. Det motsvarar 12 000 produkter per bana i timmen. Den höga kapaciteten och låga kostnaden per produkt möjliggörs tack vare en ny och patenterad hjuldesign, en ny och patenterad lösning för pinnisättning och en unik, kontinuerlig process. Den innovativa nya lösningen innebär att producenterna inte längre måste kompromissa mellan hastighet och kostnad för att tillverkade de här eftertraktade produkterna.

Patenterad hjuldesign

Den nya patenterade hjuldesignen med kolvar och håligheter stöper produkterna i formar. Det säkerställer jämn spridning av stora fyllningar och ser till att varje produkt får en slät yta. Detta är en förbättring gentemot befintliga lösningar med trådskärning som riskerar att förstöra fyllningen och produktytan.

Patenterad lösning för pinnisättning.

Den nya patenterade lösningen för pinnisättning säkerställer korrekt placering och högsta kvalitet varje gång. Istället för att sätta pinnarna i glassen, så placerar den först ut pinnarna – varpå glassen fylls på runtom. Detta förebygger risken att pinnarna och/eller fyllningarna hamnar fel och resulterar i en ojämn yta och en produkt som inte möter kvalitetskraven.

Unik kontinuerlig hjulrörelse.

Den unika kontinuerliga hjulrörelsen saktar aldrig ner och växlar heller inte mellan start och stopp. Detta i motsats till den indexering som alla andra lösningar på marknaden använder. Dessutom är hjulrörelsen helt synkroniserad med trågets rörelse och hastighet. Tillsammans säkerställer dessa funktioner att varje produkt placeras exakt rätt i tråget i en kontinuerlig och mjuk rörelse – även vid mycket höga hastigheter.

Kör fortare och kapa både arbetskostnader och svinn

De smarta funktionerna som nämns ovan gör att processen kan köras fortare – och minska de kostnader och det spill som orsakas av produkter som är felplacerade eller inte håller rätt produktkvalitet. Tillverkarna sparar även arbetskostnader, eftersom exakt produktplacering gör att produkterna inte behöver övervakas och justeras av skickliga operatörer. Faktum är att Tetra Pak Extruderingshjul säkerställer en linjeavkastning på 98 procent tack vare att produkterna placeras helt rätt på trågen. Det innebär ett maximalt svinn på två procent på grund av felplacerade produkter på trågen. Det kan jämföras med en förlust på åtta procent vid användning av de benchmark-lösningar som finns på marknaden.

Dessutom behöver inte operatörerna hantera de dyra och komplexa kvävebaserade externa kylsystem som används i existerande benchmark-lösningar – där ett överskott av vatten kan frysa och därmed stoppa produktionen. I motsats till det kan Tetra Pak® Extruderingshjul lätt monteras på extruderingslinjernas befintliga arbetsbord. Och elektricitet är den enda resurs som krävs.

Inga fler kompromisser mellan hastighet och kostnad

– Allt det här innebär att du kan använda hela ditt system med befintlig efterutrustning vid samma höga kapacitet för glassprodukter med stora fyllningar som du kan för andra glassprodukter. Med den här nya lösningen är det inte längre dyrare eller mer tidskrävande att tillverkade de här produkterna – produkter som konsumenterna kräver, säger Elsebeth Baungaard, Product and Concept Manager.

Faktum är att den nya lösningen låter tillverkarna uppnå branschens lägsta produktionskostnad per produkt för glassprodukter med stora fyllningar i enportionsförpackning. Att tillverka glassprodukter utan stora fyllningar i enportionsförpackning kostar vanligtvis €0,19 per produkt. Genom att lägga till Tetra Pak® Extruderingshjul för att möjliggöra stora fyllningar blir totalkostnaden bara €0,21 per produkt. Detta kan jämföras med en kostnad på €0,27 per produkt när en kväveberoende lösning används.

Vilka nya produkter kan du göra för att fånga nya möjligheter?

Testa just dina recept i vårt processutvecklingscentrum i Danmark. Detta ingår inför leverans av Tetra Pak Extruderingshjul och möjliggör garanterad prestanda. Vi kan också hjälpa dig att skapa ett case och ge idésupport baserad på ingredienser vi redan har testat. 

Kontakta oss idag för att beställa en kostnadsberäkning och ett produkttest. ​