Tetra Pak® Baktofugenheter

Enheter för borttagning av sporer och bakterier

  • Utmärkt produktkvalitet tack vare hermetiska tätningar som hindrar skadlig luft från att tränga in
  • AirTight-teknik möjliggör en högeffektiv borttagning av bakterier och sporer
  • Baktofugenheter som är utformade för att ge stor flexibilitet vad gäller både volymer och recept
Tetra Pak® Baktofugenheter

Tetra Pak® Baktofugenhet

Tetra Pak® Baktofugenheter ingår vanligtvis i förbehandlingen av ostmjölk där smörsyresporer (anaeroba sporer) avlägsnas. Baktofugenheterna används dessutom för att förbättra kvaliteten hos pulver, konsumtionsmjölk och grädde, där aeroba sporer (till exempel bacillus cereus) tas bort.

Enhetens effektivitet anges i hur mycket av den inkommande nivån av bakterier och sporer som tas bort, i procent räknat. Effektiviteten kan bli så hög som 99 procent. För installationer med högre effektivitetskrav går det att installera två eller flera enheter i serie.

Snabbfakta

Enheter för borttagning av sporer och bakterier eller koncentration av protein.

KAPACITET
5 000–55 000 liter/timme.

TILLÄMPNINGAR
Förbehandling av ostmjölk, konsumtionsmjölk, mjölk för pulverproduktion, vassle och proteinkoncentration.

Funktioner

Hermetiska inloppstätningar

Hermetiska inloppstätningar

Högklassig borttagning av bakterier och sporer samt hög energieffektivitet

Utanför enheten är rörledningarna anslutna till en roterande spindel med hermetiska tätningar. Det hindrar både luft från att tränga in i baktofugenheten och produkten från att läcka ut. Frånvaron av luft minimerar risken för att storleken på partiklarna och sammansättningen ska minska. Det möjliggör bättre effektivitet vid borttagning av bakterier och sporer vid en lägre roteringshastighet och minskar därmed energiförbrukningen.

Ihålig spindel

Ihålig spindel

Varsam behandling säkerställer produktkvaliteten

Till skillnad från konkurrerande modeller tillförs produkten försiktigt i kulan i Tetra Paks baktofugenheter och sedan ökas hastigheten gradvis när den passerar genom den roterande spindeln. Detta i kombination med frånvaron av luft i systemet innebär att produkten hanteras varsamt. Det betyder att partiklarnas och sammansättningarnas storlek alltid bevaras.

Korrosionsbeständig kula

Korrosionsbeständig kula

Förlänger kulans livslängd, sparar pengar

Vi använder Duplex- och Super Duplex-stål i vårt kulmaterial, vilket ger hög beständighet mot korrosion och därmed längre livslängd för kulan. Vi erbjuder tio års garanti på kulmaterial i alla separatorer med AirTight-design.

Hermetiska utloppstätningar

Hermetiska utloppstätningar

Bevarar produktkvaliteten

Produkten lämnar baktofugenheten via hermetiska utloppstätningar. Det förhindrar överflöde och, på tvåfasmaskiner, en oönskad blandning av ren mjölk med mjölk som innehåller sporer och bakterier. Det förhindrar även att luft tränger in i maskinen, vilket skulle kunna dela fettkulorna och orsaka problem i nedströms processer.

Produkttömningspumpar

Produkttömningspumpar

Möjliggör flexibilitet och låg energiförbrukning

Produkten lämnar baktofugenheten via en eller två roterande pumpar, beroende på modell. Användningen av pumpar i stället för skalskivor gör det möjligt att köra flera olika volymer på samma maskin utan att ändra mekaniken. Det ökar även energieffektiviteten.

Alternativ

Encapt™-teknik

Encapt™-teknik

Revolutionerande, energibesparande teknik för separatorer med hög kapacitet

Med hjälp av lågt tryck och minskad luftfriktion runt separatorkulan kan EncaptTM minska energiförbrukningen för en Tetra Pak® Separator med AirTight-teknik med upp till 40 procent jämfört med andra separatorer*. Därmed förbättras både driftskostnaden och miljöpåverkan. Detta uppnås genom en kombination av lågtryckspump, tömningspump, vattenlås och hermetiskt förslutet utlopp

* Siffrorna hänvisar till ett produktscenario där het mjölk renskummas med 55 000 l/h inklusive matarpumpar.

INSTAL-modul

INSTAL-modul

Minskar installationstiden

INSTAL-modulen levereras som en monterad och förtestad enhet klar för produktion.

Består av:

  • Rostfri stålram
  • All kringutrustning som behövs för processerna
  • Montering och förtestning