Standardiseringsutrustning för mejeriprodukter

Vid standardisering av mejeriprodukter separeras först grädden och mjölken på en mejerilinje. Sedan blandas dessa igen. Men allt fett tillsätts inte igen, endast exakt den nivå som krävs för att mjölken ska klassificeras som skummjölk, mellanmjölk eller helmjölk (eller den fettmängd som krävs för olika gräddbaserade produkter).

Samma process används för att få exakt den fetthalt som krävs när mjölk används som ingrediens i yoghurt, ost eller andra produkter. Man talar också om standardisering när man tillsätter protein i exakt de kvantiteter som behövs för tillverkning av olika produkter.

Det som utmärker Tetra Paks standardiseringsprocess är att den är så snabb och exakt. Avancerade instrument används för att mäta ingredienserna och en kraftfull dator används för att beräkna och kontrollera processen. Tack vare en kontinuerlig övervakning av utmatningen kan du snabbt vidta åtgärder vid oönskade avvikelser och se till att du får en konsekvent produktkvalitet. Det innebär att du sparar på dyra ingredienser och får en mycket kostnadseffektiv standardisering.

UTRUSTNING

Tetra Pak® Standardiseringsenhet

Tetra Pak Standardiseringsenhet – direkt kontinuerlig standardisering

Enhet för automatisk kontinuerlig standardisering av fett, protein, mjölktorrsubstans och SNF (torrsubstans exklusive fett) i mjölk och grädde direkt efter en separator

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak® Standardiseringsenhet med kontinuerlig proteinkontroll

Standardiseringsenhet kontinuerlig proteinkontroll

Tetra Pak Standardiseringsenhet med kontinuerlig proteinkontroll är den enda metoden för kontinuerlig noggrann mätning och kontroll av protein.