Minimera livsmedelsförluster och matsvinn med hjälp av aseptikteknik

Att minimera livsmedelsförluster och matsvinn är själva kärnan i allt vi gör. I dag står globala livsmedelssystemen för över en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen1, och ändå går en tredjedel av all mat som produceras förlorad eller kastas varje år2.

Den aseptiska tekniken skyddar livsmedel och håller dem välsmakande – utan kylning eller konserveringsmedel. Med hjälp av aseptikteknik behåller livsmedlen färg, textur, smak och näringsvärde, samtidigt som både livsmedel och förpackningsmaterial är fria från skadliga bakterier när maten förpackas.

Vi utvecklar förpackningsdesign för effektiv produktion, transport och lagring av livsmedel

Vid transport och förvaring av livsmedel kan svinn uppstå till följd av brister i kylkedjan och dålig produkthantering. Tetra Pak har uppfunnit världens första aseptiska process- och förpackningslösningar, som gör att mat och dryck kan förvaras utan kylning. Aseptiska förpackningsmaterial förlänger inte bara hållbarhetstiden utan gör det också möjligt att transportera och lagra produkter utan kylning – vilket gör att livsmedelsprodukterna inte går till spillo lika lätt. Tack vare den utökade hållbarhetstiden är de inte lika känsliga och kan därför nå ut till människor i avlägset belägna områden.

Avancerad processteknik för effektiv produktion

Vi samarbetar med kunder för att få ut mer av råmaterialen och minska livsmedelsförlusterna under produktionen. Med våra avancerade processlösningar hjälper vi till att fånga upp oönskat överskottsmaterial och återvinningsförädla produktionsavfall. Vid produktion av sojamjölk och tofu blir till exempel en del av de mosade sojabönorna kvar, och de kasseras vanligtvis. Tillsammans med kunder har Tetra Pak tagit fram en lösning för bearbetning av hela bönor som kan fånga upp detta oönskade material och tillsätta det i sojamjölksdrycker och på så sätt skapa en premiumprodukt med utmärkt smak och högt fiberinnehåll utan tillsats av socker.

Läs mer om våra aseptiska lösningar

Vårt arbete

Leende skolbarn

Skolmåltidsprogram

I snart 60 år har vi tillsammans med kunder, myndigheter, partners och icke-statliga organisationer arbetat för att utveckla skolmåltidsprogram som kan förbättra hälsan och tillgången till näringsrika drycker för barn.

En kvinna från Indien matar en ko

Mjölkproduktionscentra

Vi stöder våra kunder via projekt med mjölkproduktionscenter som bygger upp en infrastruktur för mjölkinsamling och tillhandahåller praktisk utbildning för att ge fler småbrukare tillgång till formella marknader.

Vår resa

Flicka i skolan

Vi ökar tillgången till säker och näringsrik mat

Vi arbetar för att göra livsmedel säkra och tillgängliga med vårt globala nätverk av förstklassiga livsmedelsförpackningar, processer och teknisk expertis.

Röda och gröna paprikor

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.3

Kvinnor på ett risfält

Vi bygger hållbara värdekedjor för livsmedel

I samarbete med våra leverantörer och partners stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

Så bidrar vi

Utforska mer

Två män på ett fält skakar hand

Samarbete

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Läs mer om hur vi samarbetar under hela vår resa.

1FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (2021). Livsmedelssystem står för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Källa: Fao.org

2https://www.saveonethird.org

3Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.