Minska miljöpåverkan i mejeriindustrin

Mejeriprodukter förser människor över hela världen med viktiga näringsämnen och försörjning1. Mejeriindustrin använder emellertid också mycket mark, vatten och energi och ligger bakom 2,7 procent av de globala växthusgasutsläppen2

Vi stöder omställningen till hållbara metoder i mejeribranschen3 där målet är att minska miljöpåverkan från mejeriberedning och samtidigt främja produktivitet, lönsamhet och försörjning bland småbrukare.

Våra mål till 2030

Vi har ställt upp mätbara mål för våra förändringsområden, som speglar vår roll i omställningen av livsmedelssystemen för att snabba på förändring.

Hur kan mejeriindustrin bidra till omställningen av våra livsmedelssystem?

Tillsammans med EY-Parthenon har vi utarbetat en serie whitepaper där vi undersöker möjligheter, viktiga förutsättningar och framgångsfaktorer för den framtid vi vill se år 2040. I rapporten beskriver vi också globala fokusområden och gemensamma åtgärder för att snabba på omställningen.

Åtgärder och lösningar

Indirect UHT OneStep line

Öka effektiviteten inom mejeriberedning

UHT 2.0 Heating Portfolio med OneStep-teknik minskar vatten- och energiförbrukningen och bidrar till lägre koldioxidutsläpp jämfört med en konventionell UHT-mjölkproduktionslinje från Tetra Pak.

Farmers with cows

Stöd till lantbrukare genom projekt med mjölkproduktionscentra

Genom våra projekt med mjölkproduktionscentra hjälper vi våra kunder att, tillsammans med globala och lokala intressenter, förbättra lantbrukares produktivitet, lönsamhet försörjning. Sedan 2011 har vi stött 22 projekt med mjölkproduktionscentra som engagerar fler än 67 000 mjölkbönder.

Utforska fler vägar

Artistic illustration woman and people in various situations

Innovation för nya livsmedelskällor4

Tillsammans med innovativa uppstartsföretag och aktörer i den akademiska världen och livsmedelsindustrin använder vi banbrytande teknik för att utforska och introducera nya livsmedelskällor på marknaden.

Artistic illustration man and people in various situations

Minska livsmedelsförluster och matsvinn

Vi utvecklar väl fungerande livsmedelsberedningslösningar som minimerar livsmedelsförluster och skapar förpackningslösningar som möjliggör längre hållbarhetstid och bidrar till minskat matsvinn.

Artistic illustration and people in various situations

Skala upp tillgången till säker och näringsriktig mat genom hållbara förpackningar7

Vi fortsätter utveckla och marknadsföra hållbara livsmedelsförpackningslösningar som minskar miljöpåverkan, bevarar matens kvalitet och förbättrar tillgången till säkra livsmedel.

Mer läsning

Kontaktformulär

Flera personer på ett möte

Fyll i formuläret och beskriv din fråga mer i detalj, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontaktformulär

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

Tack för att du kontaktar oss!

Referenser

https://globaldairyplatform.com/nutrition/

Ny FAO-rapport analyserar växthusgasutsläppen från mejeriindustrin

Definition: Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla. Läs mer på Global Dairy Platform

4 Nya livsmedel är en term som generellt avser alla livsmedelsingredienser som historiskt sett inte har använts till konsumtion eller ingredienser framställda genom nya, innovativa processer. Kallas även ”framtidens livsmedel”. De exakta juridiska definitionerna varierar mellan olika regioner.