Så bidrar vi

Beredning och förpackning av livsmedel är centrala för att möjliggöra övergången till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem1. Vi i branschen måste samarbeta i hela värdekedjan för livsmedel och vidta gemensamma åtgärder som minskar koldioxidutsläppen och omvandlar världens livsmedelssystem, samtidigt som de bidrar till cirkularitet och ökar återvinningsgraden för livsmedelsförpackningar.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Detta innebär att bidra till hållbar utveckling2 och samtidigt ha en positiv inverkan3 genom våra produkter, tjänster och åtgärder.

Läs mer om våra insatser på de områden där vi anser att vi kan bidra mest.

Välj fokusområde för att utforska fler berättelser

Livsmedelssystem

Protecting what matters
Find out how we're working towards the transition to secure, sustainable and resilient food systems.
Gå till berättelserna

Cirkularitet

Towards a circular future
Find out what we're doing to improve collection & recycling of beverage cartons.
Gå till berättelserna

Klimatet

Addressing the emissions
Find out what we're doing to contribute to lowering climate footprint across the entire value chain.
Gå till berättelserna

Naturen

Restoring nature
Find out how we are using renewable resources to protect and restore nature.
Gå till berättelserna

Social hållbarhet

Empowering people
Find out what we’re doing to protect and empower people by respecting human rights throughout the value chain.
Gå till berättelserna

1 Det innebär att bidra till säkra, smidiga och hållbara livsmedelssystem som ger tillgång till säkra, prisöverkomliga och näringsrika livsmedel och som minimerar matsvinnet och matavfallet inom hela värdekedjan.

2 Med hållbar utveckling avses utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa om framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov.
Källa: https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development

3 Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.