Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Samarbete med leverantörerna för att minska koldioxidutsläppen i livsmedelssystemen

Vi är fast beslutna att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet till 2030 och har liknande mål för hela vår värdekedja till 2050. Eftersom en stor del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja kommer från råmaterial och transporter, har vi ett nära samarbete med våra leverantörer för att hitta möjligheter att minska utsläppen i deras egna verksamheter och distributionskedjor.

Åtgärder för att halvera utsläppen fram till år 2030

I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet”, som omfattar 45 av våra basmaterialleverantörer (som levererar 90 % av de basmaterial vi köper) slår vi fast en rad olika åtgärder. Målet är att minska utsläppen från de basmaterial vi köper med 50 % fram till år 2030, jämfört med 2019.

Med siktet inställt på vetenskapsbaserade mål 

Ett annat mål vi har är att se till att våra materialleverantörer blir certifierade i enlighet med SBTi:s nya nettonollstandard för företag, världens första ramverk för uppställda nettonollmål som är förenliga med att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C. Åtta av våra partners har nu fått sina klimatmål godkända av SBTi, i linje med 1,5-gradersmålet. 

Förnybar elektricitet hos vår färgleverantör

Genom att samarbeta med oss i sin hållbarhetsomställning använder det ledande färgföretaget SIEGWERK nu 95 % förnybar elektricitet på anläggningen som tillverkar den färg som Tetra Pak använder.

Utforska fler åtgärdsberättelser

Expert in lab coat looking at petri dish

Nya sätt att producera livsmedel på

Ta reda på hur vi tillsammans med innovativa nystartade företag utvecklar berikade och näringsrika livsmedelsprodukter.

Man planting trees

Samarbete för att återställa ekosystem i Brasilien

Vi har samarbetat med Apremavi, en ideell miljöorganisation i Brasilien, för att återställa upp till 7 000 hektar mark under tio år i Araucariaskogen, ett viktigt ekosystem i Atlantregnskogen.

Woman recycling a carton in a recycling bin

Stärka infrastrukturen för återvinning av kartongförpackningar

Ta reda på mer om hur vi samarbetar med lokala återvinningsföretag för att hjälpa till att öka återvinningsgraden runt om i världen.

Läs mer om klimatet

Plate in cardboard version with windmill and factory

Koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Läs mer om hur vi inom livsmedels- och dryckesindustrin samarbetar för att minska koldioxidutsläppen i livsmedelssystemet – och hitta sätt att producera, bearbeta, förpacka och distribuera livsmedel på ett mer hållbart sätt.

Two men next to a table

Alla åtgärder räknas

Utforska andra program och initiativ som är på gång för att minska koldioxidutsläppen.