Livsmedel. Människor. Planeten.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda vår planet ger vi liv åt detta löfte.

God bolagsstyrning

För oss på Tetra Pak är god bolagsstyrning detsamma som bra affärer: vi når framgång genom att göra gott. Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Detta utgör grunden i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD och är en central del i alla våra intressentrelationer.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har åtagit oss att stödja och arbeta för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). Vi fokuserar på de mål som ligger närmast vår verksamhet, eftersom det är där vi kan påverka mest. När det gäller våra tre pelare Livsmedel, Människor och Planeten arbetar vi för att hjälpa till att utrota fattigdomen, förbättra resultaten på områdena utbildning och hälsa, skapa bättre arbetstillfällen och möta miljöutmaningarna.

Vi utvecklar vår syn på hållbarhet

Utifrån våra djupgående insikter i intressenternas förväntningar, materialfrågor och de övergripande samhälls- och miljötrenderna fortsätter vi utveckla vår hållbarhetsstrategi så att vi på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta itu med de stora och viktiga utmaningarna som vi ställs inför.

Engagemang som intressent

Intressenterna är de som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt tillsammans med dessa grupper för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet. Läs igenom rapporten eller lyssna på våra poddsändningar för att höra några av deras åsikter.