Vår hållbarhetsstrategi

Vi hittar hela tiden nya sätt att möta marknadens förväntningar. Det innebär att vi fortsätter erbjuda kunderna och konsumenterna säkra och hållbara produkter – på ett ansvarsfullt sätt. Genom att sätta oss in i kundernas skiftande behov kan vi skapa hållbara lösningar och förse den snabbt växande befolkningen med livsmedel. Dessutom stödjer vi människor och samhällen i vår verksamhet, på våra marknader och i våra distributionskedjor. Genom att utveckla innovativa miljölösningar genom hela livscykeln för våra produkter och i vår egen verksamhet visar vi hur ett företag som vårt kan göra mer med mindre.

Vårt hållbarhetsarbete och våra fokusområden definieras av vårt hållbarhetsforum som består av tio seniora ledare från hela Tetra Pak och som representerar ett brett spektrum av ansvarsområden. Hållbarhet är också en pelare i vår Strategi 2030 som kommer att vägleda vårt företag under det kommande decenniet och därefter.

Vi arbetar i hela värdekedjan

Vår syn på hållbarhet omfattar hela värdekedjan och sträcker sig utanför vår egen verksamhet och våra kunders. Detta gör vi eftersom vi för många år sedan insåg att det enda sättet för oss att skapa en mer hållbar framtid är att se till den sammanvävda karaktären hos de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar vi ställs inför. Våra lösningar fungerar eftersom de är sammanhängande.
Tetra Pak operatör som inspekterar en kartongförpackning

Vi skyddar livsmedel

Vårt åtagande att skydda livsmedel är inbäddat i vår vision: att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vi arbeta tillsammans med våra kunder och partner för att uppnå denna vision genom våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar för livsmedel. Därigenom bidrar vi till SDG 2 och 12. Genom vårt arbete med att bygga hållbara värdekedjor, till exempel genom vår medverkan i skolmåltidsprogram och vår modell med mjölkproduktionscentra, bidrar vi ytterligare till dessa två mål för hållbar utveckling.

Vi skyddar människor

Vi skyddar och ger våra medarbetare möjligheter, främjar tillväxt och utveckling för alla och driver åtgärder för att säkerställa en mångfaldig arbetskraft och en inkluderande kultur. Detta bidrar till SDG 4, 5 och 8. Vi arbetar också för att skydda och stödja samhällen där vi och våra leverantörer är verksamma, inklusive att säkerställa en ansvarsfull värdekedja som skyddar mänskliga rättigheter och arbetskraftsrättigheter, vilket ytterligare bidrar till SDG 8.

Skydda planeten

Vi arbetar för att skydda den hållbara framtiden för vår planet och för långsiktig framgång för våra kunder och vår egen verksamhet. Våra strategiska mål är att leda med låga koldioxidlösningar för en cirkulär ekonomi och att förbättra hållbarhet i hela värdekedjan, från inköp till produktion till slutet av våra produkters livslängd. Detta innefattar minimering av utsläpp och svinn, skydd av biologisk mångfald och ekosystem, bibehållande av färskvattentillgänglighet och främjande av återvinning och cirkularitet. Genom dessa aktiviteter bidrar vi till SDG 6, 7, 9, 12, 13 och 15.