Arbetet med våra intressenter

Nedan finns exempel på hur vi arbetar med våra viktigaste intressentgrupper.

Kunder och konsumenter

 • Med vår högteknologiska process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel går till spillo eller slösas bort i produktionens tidiga skeden, medan våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs
 • Vi involverar kunderna i frågan om ansvarsfulla distributionskedjor, exempelvis via våra åtaganden om hållbart skogsbruk
 • Vi stöder skolmåltidsprogram och mjölkproduktionscentra via vårt Food for Development-initiativ.
 • Via vårt DEEPER IN THE PYRAMID-erbjudande kan låginkomsthushåll få tillgång till mat till överkomliga priser
 • Vi uppmuntrar till konsumentengagemang inom återvinning.
 • Engagemang i organisationer som Sedex, CDP och EcoVadis för att främja transparens

Läs mer om vårt kundfokus

Leverantörer

 • Vår strategi i fråga om ansvarsfull spårning kräver att alla leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod för leverantörer, vilken bygger på UNGC-principerna om miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption
 • Vi ber leverantörerna redovisa hållbarhetsfakta via Sedex och genomföra årliga granskningar av de viktigaste leverantörernas verksamheter och miljöprestanda
 • Vårt långsiktiga mål är att allt vårt förpackningsmaterial ska vara tillverkat av material som är 100 procent förnybart. Vår spårning av förpackningsmaterial innefattar striktare kriterier för hållbar produktion, spårbarhet och verifiering

Medarbetare

 • Vi prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för varje enskild medarbetare
 • Vi verkar för inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald
 • Vi erbjuder mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Vi uppmärksammar och värdesätter de egna medarbetarna

Läs mer om hur vi skyddar våra medarbetare

Partner

 • Våra samarbeten med statliga, icke-statliga och branschrelaterade organisationer och flerpartsinitiativ är omfattande och varierande. Rent formellt ingår vi i fler än 20 samarbeten av den typen.

Läs mer om hur vi arbetar med partners

Rewiring the Economy

Tillsammans med en utvald grupp av andra ledande, framåtblickande företag är Tetra Pak involverade i undersökningsgruppen Rewiring the Economy, som bildades av Cambridge Institute for Sustainability Leadership i syfte att undersöka viktiga frågor i relation till branschens roll i att leverera de 17 målen för hållbar utveckling senast år 2030.

Projektet genomförs i linje med SDG 17 med syftet att ”stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling”. Förra året publicerade gruppen Rewiring the Economy: Ten tasks, ten years. Rapporten kom fram till att ledande företag har både drivkraften och förmågan att iscensätta förändringar och skörda de kommersiella fördelarna med att nå målen för hållbar utveckling. ​