Insatser genom samarbete

Vi har strategiska samarbeten med organisationer över hela världen för att sätta dagordningen för det globala hållbarhetsarbetet. För att snabba på den omställning av livsmedelssystemen1 och minskning av koldioxidutsläppen2 som behövs uppmuntrar vi till kunskapsutbyte och innovation och förespråkar evidensbaserade lösningar tillsammans med hållbarhetsledare i den privata sektorn, civilsamhället, den akademiska världen samt bland beslutsfattare.

Läs mer om våra viktiga samarbeten och partnerskap.

World Business Council for Sustainable Development

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a global CEO-led community of over 200 businesses working collectively to accelerate the system transformations needed for a net zero, nature-positive, and more equitable future.

We collaborate with the WBCSD on major issues like protecting nature, tackling inequality, and moving food forward. Specifically, our collaboration involves co-creating policy recommendations and value chain projects, which result in specific outcomes, e.g. protein diversification and positive nutrition.
Läs mer

Ellen MacArthur Foundation

Tetra Pak International S.A. is a partner of the Ellen MacArthur Foundation, currently prioritising collaborative efforts in three areas: circular food, wood-based materials in a regenerative circular economy, and internal capability building.

The Foundation works with the world’s leading and most influential organisations, with transformative potential to demonstrate what is possible through circular economy strategy, goal-setting, and implementation. Collaboration with the Foundation provides crucial insights for our circularity work.
Läs mer

Global Dairy Platform

The Global Dairy Platform (GDP) leads the dairy sector’s collaborative efforts to encourage the appropriate intake of nutrient-rich dairy foods and demonstrates the sector’s role in dairy decarbonisation via initiatives such as Pathways to Dairy Net Zero.

Early in 2023, we signed up to the GDP’s Pathways to Dairy Net Zero commitment through the establishment of a Dairy Processing Research Task Force. Through our collaboration with the GDP, we are accelerating the dairy decarbonisation transition with key customers.
Läs mer

World Resources Institute

World Resources Institute (WRI) is a global organization that uses research-based approaches to meet people’s essential needs, protect and restore nature, stabilise the climate and build more resilient communities. We collaborate with WRI in the areas of climate and food systems because of our shared objectives to help the food industry reduce greenhouse gas emissions through robust and measurable practices.

WRI offers scientific and technical research and expertise. We are members of WRI’s Corporate Consultative Group (CCG) and Coolfood and contribute to the Greenhouse Gas Protocol and SBTi’s Forest, Land and Agriculture (FLAG) working groups, which are joint initiatives among WRI and partners.
Läs mer

Consumer Goods Forum

With a global reach, CEO leadership and a focus on retailer-manufacturer collaboration, the Consumer Goods Forum (CGF) drives positive change by helping to address key industry challenges, including environmental and social sustainability, health, food safety and product data accuracy.

Through the CGF we engage with our customers and retailers in developing standards and projects to achieve our shared sustainability agendas. We are part of the Plastic Waste Coalition of Action, a group of leading companies committed to eliminating plastic waste on land and sea.
Läs mer

Vi driver på hållbarhetsomställningen med hjälp av samarbeten

Livsmedelssystem

Insatser för hållbara livsmedelssystem

Vi har definierat våra viktigaste förändringsområden och praktiska åtgärder för att ställa om livsmedelssystemen. Tillsammans med International Dairy Federation och Global Dairy Platform och dess medlemmar stöder vi omställningen till hållbara metoder i mejeriindustrin. Genom WBCSD:s förändringsområde Food & Agriculture arbetar vi med kunder och andra företag i branschen för att möjliggöra tillgången till hälsosamma och näringsriktiga livsmedel, exempelvis växtbaserade livsmedel och nya livsmedelskällor. Vi samarbetar med de här intressenterna för att minska livsmedelsförluster och matsvinn genom att till exempel delta i Ellen MacArthur Foundations Big Food Redesign Challenge. För att säkerställa tillgången till säkra och näringsriktiga livsmedel fortsätter vi att skala upp arbetet inom Food for Development med viktiga organisationer som FN:s livsmedelsorganisation (FAO). Vi ingår också i deras Private Sector Mechanism (PSM) för tryggad livsmedelsförsörjning och bidrar som ledamot i deras rådgivande nämnd.

Klimatet

Driva på minskade koldioxidutsläpp

Världen kämpar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C – och livsmedelssystemen själva står för cirka en tredjedel av världens växthusgasutsläpp4.
Som företag har vi ställt upp strikta nettonollmål i enlighet med SBT-initiativet (Science Based Targets) och vi är också stolt medlem i UNFCCC:s Race to Zero. Vi har också förbundit oss att införa förnybar energi genom att underteckna RE100 och samarbetar med intressenter som leverantörer och kunder för att minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan. Våra samarbeten med organisationer i linje med Parisavtalet bidrar till att stärka vår inverkan och understryka vår målsättning om en nettonollframtid.

Naturen

Agera för naturen

Naturvård kräver gemensamma insatser. Vi deltar aktivt i WBCSD:s Nature Imperative för att bidra till arbetsströmmar som främjar natur och vattendrag. Vi arbetar för att utforma en ambitiös strategi som främjar naturen och tar hjälp av vårt medlemskap i SBI-initiativet (Science Based Targets), där vi samlar kunskap och interagerar med andra aktörer i den privata sektorn och forskarorganisationer för att tillsammans ta fram vetenskapsbaserade mål för att skydda vattendrag, den biologiska mångfalden, land och hav.
Dessutom stöder vi bra vattenförvaltning inom och utanför branschen genom att engagera oss i Alliance for Water Stewardship. Genom vårt samarbete med Apremavi strävar vi också efter att återställa tusentals hektar skog i Atlantregnskogen.

Cirkularitet

Snabba på övergången till cirkularitet i livsmedelssystemen


För att vi ska kunna uppnå 1,5-gradersmålet och målen för att förhindra minskad biologisk mångfald blir det allt viktigare att vi investerar i cirkulära lösningar. Vi har länge arbetat med cirkularitet för ögonen enligt Ellen MacArthur Foundations principer för en cirkulär ekonomi. Vi vill nu öka insatserna genom att starta nya samarbeten om cirkulära livsmedel, använda träbaserade material i en regenerativ cirkulär ekonomi och bygga upp interna funktioner.

Social hållbarhet

Förbättra levnadsförhållanden och respektera mänskliga rättigheter

Våra uttalanden och vårt arbete för att förändra ramverk fokuserar på klimatåtgärder som rör mänskliga rättigheter, bland annat vår roll i Just Transition5, avsedda att förbättra arbetsförhållanden och stärka rättigheterna för informella avfallsplockare.
Vi samarbetar med Civic Freedoms Network för att öka medvetenheten om riskerna för mänskliga rättigheter, med AIM-Progress för att samarbeta med intressenter i livsmedelsindustrin om gemensamma risker i vår värdekedja samt med Shift för att tillföra extern expertis i vårt arbete.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter. Källa: OECD

2 Fokus i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen är att undvika och att minska utsläppen av växthusgaserna i samband med våra produkter och vårt företag samt att koldioxidkompensera för att balansera oundvikliga återstående utsläpp med naturbaserade lösningar och andra initiativ. Tillsammans minskade växthusgasutsläppen inom Scope 1 och 2 med 27 procent jämfört med vår baslinje från 2019. Tetra Paks verksamhet = Scope 1 och 2 samt affärsresor. Vår värdekedja = Scope 1, 2 och 3.

3 Med hållbar mejeriindustri avses en mejeriindustri som orsakar mindre växthusgasutsläpp genom att införa teknik, utrustning och best practice i produktion och beredning för att tillgodose säker näringstillförsel och försörjning för en miljard människor i framtiden och samtidigt bidra till att skapa en säker framtid för oss alla. Källa: About the Initiative - Pathways to Dairy Net Zero

4 Crippa, M. et al. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. (2021). Källa: https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9

5 Just Transition Mechanism (JTM) är ett viktigt verktyg för att se till att omställningen till en klimatneutral ekonomi sker på ett rättvist sätt där ingen stängs ute. Den tillhandahåller riktat stöd för att hjälpa till att samla in omkring 55 miljarder euro under 2021–2027 i de värst drabbade regionerna i syfte att minska de socioekonomiska konsekvenserna av omställningen. Källa: EU-kommissionen, Just Transition Mechanism