Utbildning och utveckling

På Tetra Pak är varje enskild medarbetare delaktig i att leverera vår strategi. Våra investeringar i ledarskaps- och tekniska kompetenser – från rekrytering till pension – är därför investeringar i en framgångsrik verksamhet, eftersom vi på detta sätt lägger grunden till produktiva karriärer inom företaget.

Future talent (framtidens talanger)

Tetra Pak har ett proaktivt sätt att arbeta med framtidens talanger – nästa generation Tetra Pak-medarbetare. Detta är viktigare än någonsin, eftersom vår bransch står inför en framtida kompetensbrist inom vetenskap, teknik, maskinteknik och matematik. Vi löser kompetensbristen när den uppstår: med unga medarbetare.


Läs mer om framtidens talanger