Genom hela värdekedjan

Vi mäter vår klimatprestanda, inte bara på vår egen verksamhet utan i hela vår värdekedja. Tetra Paks målsättning om att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050 har godkänts av SBT-initiativet (Science Based Target).

Leverantörer

Distributionskedjan står för en betydande del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja. Vi arbetar nära leverantörer av förpackningsmaterial för att hitta effektiviseringsmöjligheter och minska CO2-utsläpp i deras verksamheter och distributionskedjor.

Tetra Paks verksamhet

När vi strävar efter att leda en hållbar utveckling vill vi att vår egen verksamhet ska vara ett globalt riktmärke. Det innebär att maximera effektiviteten och minimera svinnet genom World Class Manufacturing, använda och investera i förnybar energi, dra nytta av certifierade ”gröna byggnader” och minska koldioxidutsläppen.

Kunder

Av vår totala klimatpåverkan kommer nästan 50 % från utrustning som våra kunder använder. Vi hjälper kunderna att sänka sina koldioxidavtryck och kostnader med hjälp av en mer effektiv process- och förpackningsutrustning och effektivare produkter, i kombination med tjänster för att minska energianvändningen, vattenförbrukningen, svinnet och livsmedelsslöseriet.

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt, samarbetsinriktat och banbrytande med att se till att kartonger samlas in, sorteras och återvinns. Vi fokuserar på en innovationsstrategi som drivs av förnybarhet och återvinningsbarhet för att säkerställa koldioxidminskning och cirkularitet för material och samtidigt tillgodose behovet av hållbara livsmedelsförpackningar.