Genom hela värdekedjan

Vi mäter vår klimatprestanda, inte bara på vår egen verksamhet utan i hela vår värdekedja. Vi har åtagit oss att ha noll utsläpp av växthusgaser (GHG) från vår egen operativa verksamhet fram till 2030 och har samma ambition för värdekedjan fram till 2050. Vi arbetar på en plan för att uppnå de här målen.

Leverantörer

Distributionskedjan står för en betydande del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja. Vi arbetar nära leverantörspartner inom förpackningsmaterial för att identifiera effektiviseringar både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor.

Tetra Paks verksamhet

När vi strävar efter att leda hållbarhetsomvandlingen vill vi att vår egen verksamhet ska vara ett globalt riktmärke. Detta innebär att maximera effektiviteten och minimera svinnet genom tillverkning av världsklass, använda och investera i förnybar kraft och använda certifierade ”gröna byggnader”.

Kunder

Av vår totala klimatpåverkan kommer nästan 50 % från utrustning som våra kunder använder. Vi hjälper kunderna att sänka sina koldioxidavtryck och kostnader med hjälp av en mer effektiv process- och förpackningsutrustning och effektivare produkter, i kombination med tjänster för att minska energianvändningen, vattenförbrukningen, svinnet och livsmedelsslöseriet.

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt, samarbetsinriktat och banbrytande med att se till att kartonger samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera värde.