SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi strävar efter att ha en ansvarstagande och aktiv roll på de platser i världen där vi bedriver verksamhet och engagerar oss i samhället på lokal nivå genom en mängd olika initiativ.

Tänka globalt, agera lokalt

Som globalt företag med många lokala verksamheter har vi bra förutsättningar att fungera som en katalysator och sammanföra olika intressenter som tillsammans driver projekt och initiativ för positiva förändringar. Två exempel är våra skolmåltidsprogram och mjölkproduktionscentra. Vi använder oss av vår expertis inom livsmedelsskydd, vår långa erfarenhet på många marknader och våra starka band till ett flertal andra organisationer för att utarbeta praktiska lösningar på lokala problem runtom i världen.

Stöd till småbrukare

Genom vårt samarbete med Världsnaturfonden (WWF) stöder vi småbrukare världen över. De får hjälp att utöka sin kapacitet och utveckla de kompetenser de behöver för att kunna förvalta skogen på ett effektivt sätt. I Kina stöder vi till exempel upprättandet av China Sustainable Paper Alliance och lanseringen av en kampanj för hållbar papperstillverkning senare under 2016. I Indonesien arbetar vi med lokala icke-statliga organisationer för att öka medvetenheten om hållbar anskaffning, till exempel via den omarbetade webbplatsen Eyes on the Forest.

Skogar

Lärlingsprogram

Tillsammans med lokala aktörer driver vi program för lärlingar och trainees, varav många saknar formell utbildning sedan tidigare. Förutom att ge dem erfarenhet av branschen kan vi hjälpa dem att utveckla färdigheter inom bland annat tidsplanering, affärsspråk, projektledning och intervjuteknik. Vi har mentorsprogram och bjuder in gästföreläsare för att hjälpa våra lärlingar att fatta välgrundade karriärbeslut och utvecklas till positiva förebilder för andra ungdomar.
Dessa program bidrar till den lokala ekonomiska tillväxten i de samhällen där vi verkar. De stärker också vårt rykte som en arbetsgivare man gärna vill jobba för och bygger upp en talangpool för framtiden.

Konsumentutbildning

Konsumenterna har enorma möjligheter att påverka miljöutvecklingen, dels genom att aktivt välja vilka produkter de köper, dels genom att återvinna använda förpackningar. Vi samarbetar med lokala samhällen och med våra kunder för att engagera och skapa möjligheter för studenter och konsumenter. Läs mer om hur vi uppmuntrar återvinning och ökar medvetenheten om Forest Stewardship Council™ (FSC™)-märkningen.

Nödhjälp

Tetra Laval Group finansierar löpande katastrofbistånd, men det är våra långsiktiga relationer i samhällena där vi har verksamhet som gör att vi kan tillhandahålla ett effektivt stöd på plats. Vi är verksamma i över 170 länder och det är högst troligt att Tetra Pak eller någon av våra samarbetspartners finns i närheten av katastrofområdet och kan agera snabbt.

När katastrofen inträffar och infrastrukturen slås ut är den viktigaste prioriteringen att nå ut med medicin, mat och vatten till de nödställda. Vi tittar först på hur vår egen värdekedja kan bidra. Vår aseptiska teknik möjliggör en säker leverans av livsmedel utan kyltransport och det innebär att vi kan distribuera vatten och mat till nödställda människor efter jordbävningar, översvämningar och torka.

Över en miljon människor uppges ha drabbats av jordbävningen som slog till mot Ecuadors kust i april 2016. Koncernledningen för Tetra Laval enades om att skänka 300 000 euro till hjälpinsatserna och har också förbundit sig att tillsammans med våra kunder säkra distributionen av mjölk, vatten och andra förnödenheter till de drabbade. Styrelsen enades också om att skänka 500 000 euro till UNICEF och Rädda barnen, till stöd för deras arbete med att hjälpa barn som drabbats av flyktingkrisen i Syrien.

Övriga donationer

De flesta gåvor till hjälporganisationer och bidrag till katastrofinsatser görs via vårt moderbolag Tetra Laval.

Under de senaste åren har vi bland annat skänkt 250 000 euro till Hand-in-Hand, en internationell ideell organisation som arbetar med att minska fattigdomen genom social mobilisering, affärsutbildning och möjlighet till mikrokrediter för att skapa nya jobb. Vi har också skänkt 150 000 euro till Caritas till ett projekt i Kenya. Caritas arbetar med att analysera och bekämpa fattigdom och socialt utanförskap och verkar för människors utveckling, social rättvisa och hållbara samhällssystem.

Tetra Laval samarbetar också med Mentor, en ledande internationell icke-statlig organisation som bekämpar drogmissbruk över hela världen, och FoodBank i Australien, en ideell organisation som driver matställen för behövande människor.

Läs mer om vårt samhällsengagemang: