SAMHÄLLEN

I vårt åtagande om att skydda människor ingår även samhällen. I linje med vår bredare väsentlighetsstrategi fokuserar vi på de områden där vi kan göra störst skillnad på lokal nivå. I detta ingår att kanalisera mänskliga och ekonomiska resurser till stöd för barnnutrition, hållbar försörjning, ungdomars anställbarhet och konsumenternas engagemang i hållbarhetsfrågor.

Barnnutrition

Barnnutrition

Vi erbjuder våra partner praktiskt stöd i att implementera och utvärdera skolmåltidsprogram och vi erbjuder också råd i fråga om livsmedelsskydd, kvalitet och betydelsen av berikade och näringsriktiga drycker för barn. Vi ger dessutom råd beträffande återanvändning och återvinning av kartonger i skolor.

Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Hållbar försörjning

Hållbar försörjning

Genom vår väletablerade modell för mjölkproduktionscentra bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor genom att bygga upp kapaciteten hos småbrukare. Vi samarbetar också med Världsnaturfonden för att upprätta lokala skogsägarorgansiationer och stärka småbrukarnas kompetens i fråga om att bilda hållbara, lönsamma företag. Under 2016 gav vi vårt stöd åt ett nytt projekt, Fair Wood Program, som stöder småbrukares och samhällens skogsbruk.

Läs mer om mjölkproduktionsutveckling

Ungdomars anställbarhet

Ungdomars anställbarhet

Genom vårt Future Talent-program ökar vi möjligheterna för nästa generation att förbättra sin anställbarhet. I programmet kombineras utbildning på arbetsplatsen med utveckling inom en rad olika kompetensområden, och alla deltagare blir erbjudna jobb hos oss i slutänden. Vi anser att detta arbetssätt är en nödvändighet för att nå kommersiell framgång i framtiden.

Läs mer om future talent

Vi engagerar konsumenter

Vi engagerar konsumenter

Genom att ge konsumenterna den information de behöver för att fatta välgrundade inköpsbeslut och återvinna sina kartongförpackningar, kan vi bidra till ökad resurseffektivitet. För att klara detta måste vi arbeta nära kunder och konsumentorganisationer.

Läs mer om återvinning

Donationer och nödhjälp

Donationer och nödhjälp

Vi bidrar till specifika upprop om stöd. Under 2016 levererade vi exempelvis, i samarbete med kunder, UHT-mjölk till samhällen som drabbats av orkanen Harvey i USA. Vi hjälpte också vår återvinningspartner i Kenya att upprätta det första IKT-centret (center för informations- och kommunikationsteknik) i Kibera, Nairobis största slumområde.

Läs mer om vårt samhällsengagemang: