SAMHÄLLEN

I vårt åtagande om att skydda människor ingår även samhällen. I linje med vår bredare väsentlighetsstrategi fokuserar vi på de områden där vi kan göra störst skillnad på lokal nivå. I detta ingår att kanalisera mänskliga och ekonomiska resurser till stöd för barnnutrition, hållbar försörjning, ungdomars anställbarhet och konsumenternas engagemang i hållbarhetsfrågor.

Barnnutrition

Barnnutrition

Vi erbjuder våra partner praktiskt stöd i att implementera och utvärdera skolmåltidsprogram och vi erbjuder också råd i fråga om livsmedelsskydd, kvalitet och betydelsen av berikade och näringsriktiga drycker för barn. Vi ger råd beträffande återanvändning och återvinning av kartonger i skolor.

Läs mer om livsmedelstillgänglighet

Hållbar försörjning

Hållbar försörjning

Genom vår väletablerade modell för mjölkproduktionscentra bidrar vi till att skapa hållbara värdekedjor genom att bygga upp kapaciteten hos småbrukare. Vi samarbetar också med Världsnaturfonden (WWF) för att upprätta lokala skogsägarorganisationer och hjälpa småbrukare att bilda hållbara, lönsamma företag.

Läs mer om mjölkproduktionsutveckling

Ungdomars anställbarhet

Ungdomars anställbarhet

Vårt Future Talent-program skapar värdefulla möjligheter för nästa generation att förbättra sin anställbarhet. Under 2017 anställde vi 172 nyutexaminerade personer och är på god väg att anställa ytterligare 218 de här året. I vårt Future Talent-program kombineras utbildning på arbetsplatsen med utveckling inom en rad olika kompetensområden, och alla deltagare blir erbjudna jobb efter programslutet.

Läs mer om future talent

Vi engagerar konsumenter

Vi engagerar konsumenter

Vi hjälper slutkonsumenterna att fatta välgrundade inköpsbeslut och återvinna deras kartonger. Genom ett nära samarbete med våra kunder och konsumentorganisationer har vi möjlighet att genomföra förändringar på bred front, bland annat genom att skapa socioekonomiska värden genom att använda våra återvunna kartonger för att tillverka nya produkter.

Läs mer om återvinning

Donationer och nödhjälp

Donationer och nödhjälp

Tetra Pak bidrar till specifika upprop om stöd. Under 2017 levererade vi exempelvis – i samarbete med kunder – UHT-mjölk till samhällen som drabbats av orkanen Harvey i USA. Vi hjälpte också vår återvinningspartner i Kenya att upprätta det första IKT-centret (center för informations- och kommunikationsteknik) i Kibera, Nairobis största slumområde.

​​​

Läs mer om vårt samhällsengagemang: