Ett av Europas största återvinningsnav för dryckeskartonger startar upp sin verksamhet med stöd av Tetra Pak och Stora Enso

 

  • Toppmodern linje på Stora Ensos anläggning i Polen är tänkt att tredubbla landets årliga återvinningskapacitet av använda dryckeskartonger
  • Kapacitet för att återvinna hela volymen av dryckeskartonger som säljs i Polen – plus volymer från Central- och Östeuropa
  • Genom att förvandla pappersbaserade förpackningar till nya, pappersbaserade förpackningsmaterial kan linjen behålla kvalitetsresurser i bruk och minska användningen av nyproducerat innehåll   

Lausanne, Schweiz, 21 juni 2023 – Med en gemensam investering på runt 29 miljoner euro från Tetra Pak och Stora Enso har en ny återvinningslinje för använda dryckeskartonger tagits i drift i Polen. Linjen har kapacitet för att tredubbla den årliga återvinningskapaciteten för dryckeskartonger i landet – från 25 000 till 75 000 ton – och skapar möjligheter att hantera hela volymen av sålda dryckeskartonger i Polen plus ytterligare volymer från grannländer som Tjeckien, Ungern, Slovakien, Lettland, Estland och Litauen.  

Den toppmoderna linjen på Stora Ensos produktionsenhet i Ostrołęka (Polen) har en årlig kapacitet på 50 000 ton och hanterar enbart separering av dryckeskartongmaterial genom att skilja pappersfibrer från polymerer och aluminium. Fibrerna återvinns sedan till kartongmaterial och bidrar effektivt till materialcirkularitet genom att förvandla använda, pappersbaserade förpackningar till nya, pappersbaserade förpackningsmaterial. Den nya återvinningsanläggningen för papper kompletteras av det tjeckiska företaget Plastigram Industries, som tillsammans med Tetra Pak industrialiserar en lösning för att återvinna polyAl1 till nya produkter. 

”I flera decennier har vi arbetat för att utöka återvinningskapaciteten för dryckeskartonger genom att tillsammans med återvinningsföretag, teknikleverantörer och leverantörer investera i ny utrustning och nya anläggningar”, kommenterar Lars Holmquist, EVP Sustainability & Communications på Tetra Pak. ”Under 2022 bidrog Tetra Pak med närmare 30 miljoner euro2 till insamlings- och återvinningsprojekt världen över. Företaget planerar att gå vidare och investera upp till 40 miljoner euro per år de kommande åren. Som medlem i Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) stöder vi industrins ambitioner om att öka andelen dryckeskartonger som samlas in för återvinning till 90 procent och återvinningsgraden i EU till 70 procent fram till 2030. Jag är väldigt glad över att se att vårt samarbete med Stora Enso har lett fram till ett av de största återvinningsnaven för dryckeskartonger i Europa som ett sätt att bidra till den här målsättningen. Det här är också ett utmärkt exempel på hur systematiska och gemensamma insatser kan bidra till att hålla förnybara material av hög kvalitet i kretsloppet – som pappersfibrer från återvunna kartonger”.  

”Vi är väldigt glada över att se resultaten av vårt nära samarbete med Tetra Pak, som precis som Stora Enso lägger stor vikt vid utvecklingen av hållbara lösningar. Den nya moderna lösningen blir ett betydande tillskott till Europas återvinningskapacitet och ett konkret steg mot cirkularitet för konsumentförpackningar. Återvinningsanläggningen blir inte bara ett komplement till den nuvarande verksamheten på vår produktionsanläggning i Polen, utan kommer också ge ett betydande bidrag till målen om ökad återvinning och minskat avfall i EU:s förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR)”, säger Hannu Kasurinen, EVP Packaging Materials på Stora Enso.  

Den nya linjen förväntas öka återvinningen av dryckeskartonger i hela Central- och Östeuropa och blir en signal om dryckeskartongindustrins vilja att stödja cirkularitetsmålen i EU:s föreslagna förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR). Den visar också vilken avgörande roll återvinning spelar för att bidra till en grön omställning av hela livsmedelsförpackningssektorn. Industrin har redan investerat ungefär 200 miljoner euro för att utöka kapaciteten inom återvinning av dryckeskartonger i EU och tänker investera ytterligare 120 miljoner fram till 2027.3

 

Mediekontakter 

Lucia Freschi  
Tetra Pak 
Tel: +39 347 2632237 
Lucia.freschi@tetrapak.com

 

1  Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.
2 Både OPEX- och CAPEX-investeringar
https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2022/03/ACE-Impact-assessment-study-of-an-EU-wide-collection-for-recycling-target-of-beverage-cartons-Roland-Berger.pdf

Bilder för nedladdning