Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Hantera avfallsutmaningarna genom hela värdekedjan för livsmedel

Livsmedelsförpackningar har en mycket viktig roll i att förse folk över hela världen med mat, men när de inte samlas in och återvinns blir de en källa till avfall – och Världsbanken beräknar att det globala avfallet kommer att öka med 70 procent fram till år 2050 1. Vi kan hjälpa till att bygga upp en cirkulär ekonomi2 genom att ta itu med utmaningarna i värdekedjan, från förnybara och ansvarsfullt anskaffade råmaterial till hantering vid livscykelns slut.

Gå mot en cirkulär ekonomi

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi samarbetar med flera intressenter runt om i världen för att skapa en marknadsefterfrågan för återvunna produkter – och vi utformar våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

 

Se hela berättelsen.

Gå mot en cirkulär ekonomi

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi samarbetar med flera intressenter runt om i världen för att skapa en marknadsefterfrågan för återvunna produkter – och vi utformar våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

 

Se hela berättelsen.

Åtgärder för cirkularitet

Woman recycling a carton in a recycling bin

Stärka infrastrukturen för återvinning av kartongförpackningar

Ta reda på mer om hur vi samarbetar med lokala återvinningsföretag för att hjälpa till att öka återvinningsgraden och hitta nya användningsområden för återvunna material runtom i världen.

two men standing next to a table

Alla åtgärder räknas

Upptäck andra program och initiativ som är på gång för att främja cirkularitet.

two bikers with a Tetra pak package

Återvinningsinitiativ

Läs mer om vår övergripande strategi för återvinning inom hela värdekedjan. 

Lösningar för cirkularitet

Carton package with hands holding polymers

Certifierade återvunna polymerer

De certifierade återvunna polymerer som används i korkar, ovansidor och beläggningar i några av våra kartongförpackningar, hjälper till att främja cirkularitet eftersom de återanvänder plast som annars skulle ha hamnat på soptippen.

see through packages on forest background

Under utveckling: en fiberbaserad barriär

Vi testar en fiberbaserad barriär som ska ersätta aluminiumet i våra förpackningar. Resultaten i inledningsskedet antyder att den nya barriären kommer att minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionella aseptiska kartförpackningar.

Utforska andra hållbarhetsämnen

Plate in cardboard version with windmill and factory

Koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och detta gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen.

Orange with globe wrapped around in cardboard

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

woman in cardboard with animals and biodiversity

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Tillsammans med globala och lokala intressenter arbetar vi för att skydda och återställa den biologiska mångfalden, med fokus på ansvarsfull spårning, markåterställning och effektiv vattenanvändning.