​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak levererar framtidens förpackningar

Tetra Pak har hållbarhet och innovation i generna. Hela vår existens bygger på en innovation som förändrade sättet att hantera livsmedel och distribuera dem på ett hälsosamt och hållbart sätt. Sedan dess har vi levt upp till vårt löfte om att bevara det goda (protect what's good) – mat, människor och planeten vi lever på.

Och vårt arbete fortsätter. Vi går i spetsen för utvecklingen med innovativa produkter och lösningar som levererar framtidens förpackningar.

Tetra Pak erbjuder världens första svanenmärkta dryckeskartong

Nu blir det ännu enklare för konsumenterna i Norden att välja hållbara produkter. Tetra Rex® är världens första förpackning att få den nordiska miljömärkningen Svanen. Svanen är en av de mest kända och betrodda miljömärkningarna för konsumentprodukter i Norden. Gör som hälften av alla konsumenter i Norden: håll utkik efter Svanen nästa gång du handlar.

Infografik om konsumentundersökning

​​​Förväntningar på framtidens förpackningar

Mot bakgrund av de växande kraven på våra livsmedelsproducenter om att minska sin miljöpåverkan, måste även förpackningarna vara en del av lösningen. Kartongförpackningar kan bidra till lägre koldioxidutsläpp och minska andelen fossil plast som används, utan att för den skull försämra kartongförpackningens förmåga att konservera livsmedlen på rätt sätt.

Samhället i stort arbetar för att få till stånd en övergång från en linjär ekonomi till en cirkulär, där ett växande antal produkter och material kan återanvändas. Därför är våra förpackningar alltid återvinningsbara.

Med hjälp av ny teknik och digitalisering kan vi erbjuda konsumenterna bättre spårbarhet och transparens så att det blir enklare för dem att göra hållbara val. Genom spårbarhetsdata kan vi dela med oss av värdefull information till fler människor och därmed underlätta bra beslut.

​​Tetra Pak gör det enkelt att välja rätt

Vi brinner för klimatsmarta förpackningar som gör det enkelt för dig att välja rätt när du handlar. Förpackningar från Tetra Pak har lägre miljöpåverkan än motsvarande glas- och plastförpackningar. De är dessutom återvinningsbara. Våra förpackningar är certifierade av FSC™, vilket garanterar ansvarsfullt skogsbruk. Vi har redan levererat fler än 500 miljarder FCS-märkta förpackningar i hela världen.

Märkningarna på våra förpackningar gör det enkelt för konsumenterna göra bra val. Våra mest hållbara förpackningar kan miljömärkas med Svanen, Carbon Trust och Leaf, vilket indikerar växtbaserad plast. ​

Infografik, livsmedelanalys för kartongförpackningar, glasflaskor och plastflaskor

Framtidens förpackningar – i dag

Med hjälp av livscykelanalyser kan vi slå fast vilken miljöpåverkan våra förpackningar har jämfört med andra och kan då tydligt påvisa deras låga miljöpåverkan i jämförelse med andra förpackningsmaterial. Vårt arbete har också godkänts av ett antal organisationer som hjälper konsumenter att göra bra val. Vi är de första i världen att erbjuda en dryckeskartong som fått den nordiska miljömärkningen Svanen.​

​​Framtiden är växtbaserad

Tetra Pak är världsledande inom växtbaserade material för kartongförpackningar. Förpackningar som är tillverkade av växtbaserad plast har lägre miljöpåverkan än fossil plast. Vårt mål är att samtliga plastkomponenter i våra förpackningar ska vara växtbaserade så att vi helt och hållet kan sluta använda fossil plast. 

Vi är redan på väg dit. Fram till och med 2018 levererade vi över en halv miljard förpackningar gjorda av växtbaserad plast i de nordiska länderna.​

Materiallager, Tetra Rex kartongförpackningar

Relaterat material att ladda ned