Fyra steg till perfekt blandning – med optimal avkastning och minimalt svinn

Kontinuerlig blandning passar perfekt till många slags drycker, men producenter försöker ändå hitta nya sätt att minska produktsvinn och vattenförbrukning ytterligare. De vill också hitta lösningar som möjliggör mer flexibel utformning av anläggningar.
En grön droppe med ett stadsmotiv i

Kontinuerlig blandning är en vanlig metod vid tillverkning av alla slags drycker, bland annat icke-kolsyrade drycker, nektar, berikat vatten och till och med känsliga, kolsyrade läskedrycker.

Dryckesproducenter försöker hitta sätt att öka kostnadseffektiviteten och hållbarheten och letar därför efter smartare blandningslösningar som sparar både tid och pengar. De vill framför allt få största möjliga avkastning från sina ingredienser och minska produktsvinnet. I torra områden är det viktigt att hushålla med vattnet. De vill också säkerställa ett enhetligt resultat – en blandning med önskad Brix-nivå.

Producenterna står inför två stora utmaningar: När blandningen påbörjas innehåller blandningen för mycket vatten, som antingen måste tömmas ut – tillsammans med en del koncentrat – eller samlas upp och återanvändas. För det andra, ju större det fysiska avståndet mellan blandare och pastöriseringsenhet är, desto större är risken för potentiellt produktsvinn. Behovet av att minimera det här avståndet begränsar möjligheterna att utforma anläggningen.

Produktåtervinningssystem har varit tillgängliga i ungefär 20 år. Men genom löpande finslipning, där Tetra Pak har använt företagets hela tillämpningsexpertis och kunskap om linjedesign, har företagets senaste blandningsutrustning kunnat utformas på ett sätt som löser de här utmaningarna. Den fungerar på följande sätt:

  • Dessutom återvinns rent vatten från pastöriseringsenheten och leds tillbaka in i det kontinuerliga blandningssystemet, där det blandas med koncentrat och tillförs i produkten.
  • Blandningen från blandningsfasen återvinns också – i stället för att tömmas ut eller skickas till lagringstankar där det finns en risk att de glöms bort – och leds tillbaka till blandaren.
  • Kontrollsystemet för kontinuerlig blandning läser av sockerinnehållet i blandningen. Så snart det upptäcker socker börjar det anpassa Brix-nivån genom att tillsätta mer koncentrat, efter behov. Massaflödesmätare vid kritiska punkter mäter kontinuerligt blandningens sammansättning och signalerar hur mycket koncentrat som bör tillsättas för att bibehålla rätt konsistens.

Med den här lösningen uppstår heller inga begränsningar vid utformning av anläggningen, eftersom pastöriseringsenheten och den kontinuerliga blandaren integreras och i princip kan arbeta som en enda enhet. Lösningen sparar värdefullt utrymme, eftersom bufferttanken även fungerar som lagringstank. Som jämförelse kräver konkurrerande system tre tankar, en för buffert, vatten respektive blandningsfas.

Relaterade artiklar