Så här styr du kostnaden för majonnäs och kalla emulsionsprodukter

Omfattande forskning om utmaningarna vid produktion av majonnäs, såser, dipp och dressingar har gett Tetra Pak värdefulla insikter om var det finns möjligheter att sänka kostnader och uppnå besparingar. Vi ska börja med att titta närmare på driftskostnader som ingredienser, arbete och resurser. Sedan ska vi undersöka löpande utrustningskostnader som underhåll, reservdelar och oplanerade driftstopp.
Två skivor bröd med majonnäs och sallad på

1. Ingredienser

Ingredienserna du använder utgör själva hjärtat i produktionen, så det är viktigt att de används effektivt för att uppnå önskad produktkvalitet och få ut mesta möjliga av deras funktion.

Jämn kvalitet

Det är viktigt att bibehålla hög och jämn kvalitet. Om en hel batch inte håller måttet går samtliga ingredienser förlorade, samtidigt som du blir kvar med alla kostnader för förlorad produktionstid, extra rengöring och följdeffekter längre fram i processen. Minska risken för avvisade batcher genom att införa en process som ger fullständig kontroll över samtliga produktionsparametrar och ser till att ingredienser och produkt behandlas enhetligt under processens alla steg.

Optimal mixning

Ingredienserna och utrustning måste kunna samarbeta utan problem. Så att du till exempel kan bygga upp texturen med hjälp av olja och ägg för att producera majonnäs med normal fetthalt utan fragmentering under mixningsprocessen. Eller förbättra funktionen och effekten av förtjocknings- och stabiliseringsmedel när de blandas ner i en såsprodukt. De mest kostnadseffektiva processystemen balanserar skjuvkraft och blandningstid exakt för att uppnå enhetlig kvalitet med minimalt ingredienssvinn.

Undvik flaskhalsar i produktionen

Du kan förmodligen identifiera en rad flaskhalsar i din produktion. En som ofta uppstår är att det går för långsamt att mata in ingredienser i processen. När det gäller kalla emulsioner handlar det ofta om att tillsätta olja. Om du använder en emulsionsprocess i två steg kan du skynda på ingredienstillförseln utan risk för att det försämrar produktkvaliteten. På så sätt går hela produktionscykeln snabbare.

Smart utrustningsdesign

Utrustning kan ges en genomtänkt konstruktion för att minimera svinn och göra det enklare att rengöra den i slutet av en produktionscykel eller inför ett receptbyte. Enkla åtgärder som korta rör och smart produktionsplanering och ingredienshantering minskar svinnet och effektiviserar produktionen.

2. Arbetsinsats

Ju mer utrustningen automatiseras, desto större blir dina besparingar på arbetskostnaden under processen. Och eftersom det inte finns så mycket att lära sig blir operatörsutbildningen både lättare och snabbare. På så sätt kan du enkelt skapa den flexibla arbetsstyrka som krävs i modern tillverkningsindustri.

3. Resurser

Sofistikerad utrustning arbetar snabbare och mer effektivt, vilket också minskar användningen av resurser som vatten och energi. Det gäller både produktion och rengöring. Utrustning med genomtänkta CIP-processer sparar tid, men också pengar.

4. Löpande utrustningskostnader

Vinsten minskar snabbt i samband med oförutsedda driftstopp. Dessa kan minimeras med ett systematiskt program för förebyggande underhåll, som minskar driftstopp och ger dig möjlighet att planera in service på utrustning i förväg. Du kan också minska lagret av reservdelar och lätta underhållspersonalens arbetsbörda genom att använda en typ av utrustning i stället för flera. Om du bedriver verksamhet i hyrda lokaler är det en fördel med färre maskiner och/eller utrustning som tar lite plats, eftersom varje kvadratmeter leder till ökade kostnader.

Ladda ned whitepaper

Fyll i formuläret nedan för att få tillgång till följande whitepaper: Navigera i majonnäslabyrinten: undvika gissningslekar i produktionen

Majonnäs i en skål

Relaterade artiklar