Satsa på en slinga!

Varför en slinga är den perfekta layouten för en blandningslinje för läskedrycker

Ett snabbt växande antal ingredienser och lagerhållningsenheter har förändrat produktionslandskapet. Detta kräver nya typer av blandningslösningar i syfte att hålla nere kostnaderna för att ta hand om alla dessa ingredienser. Och den lösningen heter Ingredient Loop Extension. 

en maskin med blå pilar

Producenterna delar vanligtvis upp intagslinjerna för en mixer mellan våta och torra ingredienser för att hålla dem åtskilda. Detta resulterar i flera linjer och ett stort behov av utrustning. Det kan behövas en separat torr linje för varje pulveringrediens. Problemet är att linjer för torra ingredienser inte kan rengöras på vanligt sätt med vatten och kemikalier med hjälp av Cleaning in Place (CIP). Och rengöring med tryckluft räcker inte för att upprätthålla livsmedelssäkerheten. Livsmedelslagstiftningen kräver ofta separata linjer för att minska risken för kontaminering mellan olika pulver. Det innebär att en producent kan behöva investera i ett antal pneumatiska eller skruvbaserade transportband beroende på hur många bulkpulver som ska blandas i en batch. Därför är det lätt att kostnaderna för den utrustning som behövs för att släppa ut pulver i en batchblandare skjuter i höjden.

För att göra saker och ting ännu mer komplicerade kan det finnas ATEX-regler för pulver eftersom det föreligger en viss explosionsrisk vid utmatning.

Linjer för flytande ingredienser kan också bli en kostsam historia om utmatningen av dessa vätskor kräver att producenterna köper in ytterligare pumpar. Dessutom ökar driftkostnaderna med fler pumpar som förbrukar mer energi och kräver mer underhåll.

Intag från flera doseringspunkter i en slinga

Det här är det typiska scenariot för en läskedrycksproducent. Det finns dock en genialisk lösning som är baserad på det revolutionerande konceptet med recirkulationsslinga och vår nya Tetra Pak® Mixer RJCI 4X. Den här nya mixern har utformats speciellt för batchblandning av pulveringredienser och flytande ingredienser i läskedrycksbranschen. Ingredient Loop Extension är ett alternativ med den här nya generationen av radial jet-blandare. Var som helst längs slingan går det att placera en inmatningspunkt utrustad med en injektor som är relativt liten och som kostar mindre än en pump. Injektorerna arbetar med vakuum för intaget av både vätskor och pulver i batchblandaren via hydraultransport. Själva blandningen äger rum inte bara i 3 000-literstanken på Tetra Pak Mixer RJCI 4X utan också i de hydrauliska rörledningarna i hela slingan eftersom produkten återcirkuleras om och om igen tills den är färdigblandad.

Nu kan linjer för torra ingredienser rengöras med CIP

En av de stora fördelarna med återcirkulationsslingan är processen för torra ingredienser. Inga separata linjer behövs. Alla ingredienser, både våta och torra, matas direkt in i recirkulationsslingan. Hela slingan kan rengöras i intervaller med natronlut och med hjälp av en vanlig CIP-enhet. Därför kan höga hygienkrav upprätthållas utan risk för korskontaminering från en pulveringrediens till en annan. Därmed kan rengöringsproblemet som är kopplat till transportlinjer för pulveringredienser undvikas.

När pulverdamm sprids över ett stort område i en anläggning skapas det med konventionella lösningar ett större explosionsskyddsområde. Med den flexibla layouten hos Ingredient Loop Extension däremot, kan ett särskilt ATEX-rum skapas i anläggningen för att avgränsa risken för explosion vid utmatning av pulver. På det sättet behöver alla öppna utrymmen i anläggningen inte vara utrustade så att ATEX-standarderna uppfylls.

Så här fungerar slingan

– Baserat på många års erfarenhet har vi skapat den perfekta tekniken för att upprätthålla trycket i slingan. Vi har skapat ett nästan fullständigt vakuum, förklarar Denis Steffen, Deputy Design Engineering Manager vid Tetra Pak Processing Equipment AG i Schweiz, där Business Stream Soft Drinks (f.d. Miteco) har sitt säte. – Det finns alltid tillräckligt med sug vid insprutningen, oavsett var den är placerad i slingan. Varje injektor har en av-/på-funktion. Genom att inaktivera en injektor när denna inte används kan energi sparas och trycket upprätthållas. All energi kan användas för effektiv blandning.

Tetra Pak har en lång innovationshistoria när det gäller bearbetning av läskedrycker, och den patenterade injektorn är bara ett exempel. Även vår nya Tetra Pak Mixer RJCI 4X har ett antal patenterade funktioner.

Slingsystemet har installerats med framgång i Storbritannien och USA hos de största läskedryckstillverkarna. Det beprövade ILE-systemet (Ingredient Loop Extension) skyddar producenterna mot att behöva köpa in, installera och upprätthålla olika typer av extrautrustning som pumpar och transportband. All denna extrautrustning blir onödig när ingredienserna matas in direkt i slingan via en injektor. Och i framtiden kan du fortsätta lägga till inmatningspunkter för ingredienserna i slingan allteftersom behoven vad gäller ingredienser ändras. När utmaningen är att dosera flera ingredienser är den bästa layouten för blandning av läskedrycker i batchproduktion inte linjär, utan cirkulär. Så satsa på en slinga!