Den ledande processinnovatören inom läskedrycker sedan 1960-talet 

Som före detta Miteco och nuvarande Tetra Pak Center of Expertise erbjuder vi best practice, processlösningar och innovation inom kategorin för kolsyrade läskedrycker. Förutom att leverera enskilda utrustningskomponenter kan vi tillhandahålla kompletta produktionslösningar och anläggningsdesign för stora projekt inom kolsyrade läskedrycker.

innovatörer i arbete

Vår första banbrytande innovation kom i slutet av 1960-talet i och med lanseringen av radial jet-blandaren i dryckesbranschen. Radial jet-blandaren eliminerade behovet av rörliga delar inuti tanken och är nu en nyckelkomponent i nästan alla delar av vår utrustning för kolsyrade läskedrycker. Den reducerar blandningstiderna och förbättrar blandningseffekten samtidigt som underhållsbehovet minskar avsevärt.

Under det efterföljande årtiondet lanserade vi kontinuerlig produktion inom läskedrycksprocesserna, vilket gjorde det möjligt att uppnå stordriftsfördelar av ett aldrig tidigare skådat slag. Tetra Pak® kontinuerlig enhet för sockerupplösning (f.d. Contisolv) har gjort kundernas produktion mer dynamisk samtidigt som den sparar utrymme på deras anläggningar. Och med vårt erbjudande på området koncentratblandning och senare också dryckesblandning kunde de tillverka kolsyrade läskedrycker på olika sätt.

Vår multiblandare var ett annat stort genombrott. Det är en produkt som i dag används över hela världen, trots att den ursprungligen utformades för att lösa en specifik kunds problem. Den kan bestå av upp till fyra blandare i en enhet, vilket minskar antalet linjekomponenter från åtta till fem och ger omedelbara besparingar på 20 %.

Som det innovativa företag vi är, kompletterade vi på 1990-talet radial jet-blandaren med en patenterad koaxial injektor. Genom att tillsätta pulver i zonen med maximal turbulens övervinner injektorn de två största utmaningarna vid upplösning av pulver: att uppnå tillräcklig vätning och förhindra igensättning.

Injektorerna är placerade i en slinga som cirkulerar från blandningstanken och tillbaka igen. Det är en lösning som gör det möjligt att ha en mer flexibel anläggningsdesign och avgränsa säkra arbetsytor från farliga ATEX-zoner.

På senare tid har vi lanserat Tetra Pak® IBC-omrörare, som löser problemet med att blanda små volymer av koncentrat i stora behållare med små åtkomstluckor. Tetra Pak IBC Omrörare har rönt så stora framgångar att större dryckesproducenter nu beställer utrustningen för användning tillsammans med sina koncentrat.

År 2021 lanserade vi nästa generation radial jet-blandare: Tetra Pak® mixer RJCI 4X. ”4X” står för fyra spännande tekniker som är helt nya för läskedrycksbranschen:

  • Ingredient Loop Extension (ILE): tillåter flera injektorer i en recirkulationsslinga.
  • Våtmatningsfunktion: växla mellan vått och torrt inlopp genom att bara trycka på en knapp.
  • Auto Mixing Device (AMD): en ny teknik för att lösa upp gummi, stabilisatorer och förtjockningsmedel.
  • Extraction & Recovery System (ERS): uppsamling av damm vid ingången för att reducera förlusterna.

Under 2021 presenterade vi Tetra Pak® Preparation System B, en modulär lösning som revolutionerar den slutliga beredningen av koncentrat och drycker genom att göra produktionen snabbare och hållbarare och möjliggöra enkla linjeuppgraderingar allteftersom produktbehoven förändras.

Det här är exempel från vår fantastiska innovationshistoria och illustrerar varför de produkter vi kan erbjuda läskedrycksbranschen har så många unika process- och blandningslösningar. Nästa gång du funderar på att göra en anläggningsinvestering, varför inte ta hjälp av dessa innovationer och vår expertis? Vi ser till att du får den optimala designen och utrustningen för din applikation, oavsett hur dina användningsförhållanden ser ut. Låt oss visa hur vi levererar mervärde till din bransch i form av hög tillförlitlighet och låga totala ägandekostnader.

Vår innovationshistoria i läskedrycksindustrin


2021:

•  Introducerade en banbrytande ny linjelösning för slutlig beredning av koncentrat och drycker (Tetra Pak® Preparation System B)

2010-2019:

• Nya standarder för blandning och kolsyresättning

• Marknadens mest effektiva omrörare för vätskebehållare (patent) PAT-04670*

• Olika framsteg inom sockerbehandling

• Förbättrade rengöringssystem för läskedrycksmarknaden (patent) PAT-04673*

• Ny injektorteknik med högre effektivitet (patent) PAT-04825*

• Ny säkerhetsanslutning för manuellt manövrerade flödesplattor (patent) PAT-04831*

• Innovativ sugbackventil för suglansar (patent) PAT-05068*

• Dammutsugningssystem med produktåtervinning (patent) PAT-05247*

• Munstycke för blandning i två steg för högsta effektivitet (patent) PAT-05255*

2000-2009:

• System för kontinuerlig avfärgning av socker (patent) PAT-04672*

• Revolutionerande enlinjeslösning

• Lösning för avluftning, blandning och kolsyresättning på en enda maskin (patent) WO2009CH00217 20090624

1990-1999:

• Den första lågtemperatursbehandlingen av socker med aktivt kol

• Koaxial injektor revolutionerar sockertransporterna (patent) CH19900003666 19901119

• Universell kolsyreenhet

• Första gången för samtidig, kontinuerlig produktion av minst två drycker med en maskin (patent) CH19980000703 19980325

1980-1989:

  Första kontinuerliga produktionen av kolsyrade läskedrycker (patent) CH19880001086 19880322

1970-1979:

  Kontinuerlig sockerupplösning (patent) CH19820006561 19821110

1960-1969:

   Tillämpning av tekniken för radial jet-blandning (patent)

*Aktiva patent