Fyra utmanande ingredienser i läskedrycker och hur man blandar dem

Bland de hundratals ingredienser som används i dagens läskedrycker vill vi lyfta fram några av de ingredienser som är svårast att tömma, lösa upp eller fördela. 

collage med olika färger

Klumpiga pulver

Du skulle nog bli förvånad över att se hur mycket fysisk energi som går åt för att tillverka energidrycker! En av de viktigaste ingredienserna är taurin som vanligtvis levereras i 25 kg-säckar. Taurin är känt för att bilda klumpar, särskilt om säckarna har staplats ovanpå varandra. I en läskedrycksfabrik kan du se operatörer som slänger upp dessa säckar över axlarna och slår dem mot väggen eller marken för att lösa upp klumparna inuti. Med det sättet att arbeta är det lätt att skada ryggen!

En annan metod som inte rekommenderas är att krossa klumparna med en hammare efter att klumparna har kommit in i ett magasin, i ett försök att förhindra att de täpper till matningssystemet. Vi behöver väl knappast säga att det här kan skada utrustningen i rostfritt stål och att det är tidskrävande för operatörerna.

Det finns en mixer som erbjuder en smart lösning för pulver med klumpar i: I Tetra Pak® mixer RJCI 4X används det stora magasinet med en stor lucka på 50 x 40 cm för att på ett effektivt sätt lösa upp klumparna. Magasinet kan växla mellan torr- och våtmatningsläge där det fylls upp automatiskt med vätska i cirkulationen från blandartanken. När klumparna hamnar i vätskan börjar de lösas upp omedelbart innan de hinner täppa till systemet – utan något behov av manuellt ingripande och tillhörande risker för hälsa och säkerhet. Och i slutet av cykeln är det enkelt att tömma magasinet och växla till torrläge.

Dammiga pulver

Enligt våra beräkningar hamnar ungefär 1 procent av de pulver som blandas i läskedryckerna i själva verket aldrig i den slutgiltiga drycken. De hamnar i luften, för när man släpper ut ett pulver i ett magasin skapas damm. En liten del av detta damm försvinner ut i atmosfären och sugs upp av en ventilationsfläkt där det fastnar i filtret.

Om exempelvis 0,8 procent av ett pulver försvinner ut i luften och 100 kg pulver i timmen släpps ut under 8 timmar per dag, 330 dagar per år, uppgår detta till ett svinn värt 21 530 euro, eller närmare bestämt 10 euro per kg pulver. Det här är ett genomsnittligt pris för pulver men mycket fina pulveringredienser som vitaminer, smak- och färgämnen med större tendens att bilda damm kan vara mycket dyrare.

För att lösa problemet med damm har vi utarbetat ett innovativt extraktions- och det återvinningssystem (ERS, Extraction and Recovery System), för vilket en patentansökan är inlämnad. Med ERS uppstår ingen dammspridning, inga ingrediensförluster och inget filteravfall. Faktum är att allt damm återvinns och går tillbaka in i mixern. Med det här tillvalssystemet suger du upp pulverdamm inifrån matningsmagasinet och spolar det med en liten mängd vatten (18–25 liter) in i en behållare. Därifrån kan det återvinnas tillbaka till recirkulationsflödet som en blandning av vatten och upplöst pulverdamm.

Hela systemet fylls och rengörs under Cleaning In Place (CIP) för att säkerställa goda hygienförutsättningar och hög livsmedelssäkerhet. Det innebär att du kan upprätthålla renligheten och hygienförutsättningarna i din mixningslinje och samtidigt minska svinnet för pulveringredienser och hålla arbetsmiljön fri från damm.

Ingen konkurrent kan erbjuda en mixer där luftburet damm fångas upp och återvinns. Det är ett unikt alternativ med vår nya Tetra Pak Mixer RJCI 4X.

Klibbigt gummi

Gummi fungerar som stabilisatorer och ger bättre munkänsla för läskedrycker. Pektin är ett typiskt exempel som är känt för att ge en geléliknande konsistens åt exempelvis sylt. Andra liknande ingredienser är CMC, xantangummi och guargummi. Omvandlingen av dessa pulveringredienser från den fasta till den flytande fasen kan vara besvärlig eftersom de motstår vätning. 

Inom cirka 10 sekunder efter att ha kommit i kontakt med vätska börjar de flesta gummin tjockna. I värsta fall kan de bilda agglomerat, så kallade ”fiskögon”, med segt flytande gummi på utsidan men torrt gummipulver inuti. Sådana agglomerat är svåra att blanda effektivt när de väl har bildats.

Eftersom tidsaspekten kan vara avgörande har vi utvecklat ett blandningssystem för gummi som är så snabbt att gummit fördelas och löses upp innan fiskögon hinner bildas. Lösningen heter Auto Mixing Device (AMD) och finns som tillval i kombination med vår nya Tetra Pak Mixer RJCI 4X. Inom några sekunder efter att de torra gummina blandats med vatten sugs de in av en injektor och dras genom AMD av en återcirkulationspump där en massiv skjuvkraft appliceras. Med den här lösningen finns det inget behov av att installera en högskjuvningspump, vilket skulle bli ungefär fem gånger så dyrt att köpa än AMD-alternativet. Vår AMD klarar gummikoncentrationer på upp till 1 procent av den slutliga drycken vid en temperatur på 20 °C, vilket med råge ligger inom det vanliga intervallet för gummikoncentrationer på 0,2–0,4 procent för den slutliga drycken. Om du väljer Auto Mixing Device son en högskjuvningszon finns det alltså inget behov av att uppgradera den här mixern med en inline högskjuvningspump. Den har samma funktion men lägre investeringskostnad och förbrukar dessutom betydligt mindre energi.

Kladdig honung och tjocka koncentrat

Vissa tillverkare av premiumläsk använder honung som ett naturligt sötningsmedel. Honung består av 38 procent fruktos, 31 procent glukos och 1 procent sackaros samt 9 procent annat socker och är det enda naturliga sötningsmedlet som inte kräver någon ytterligare raffinering eller bearbetning. En gyllene gåva från bina, men som på grund av sin konsistens inte är så lätt att tillsätta i ett recept om du inte har rätt typ av mixer och rör. Så hur gör man för att släppa ut den här typen av viskösa ingredienser från en trumma med hjälp av ett rör för våta ingredienser?

Vår lösning är att använda oss av den vatteninsprutningsteknik som är tillgänglig med det stora vätskeröret på Tetra Pak Mixer RJCI 4X. Vattnet fluidiserar viskösa ingredienser lokalt vid rörets sughuvud så att flödet blir snabbare. Endast en liten vattenstråle sprutas in, och detta övervakas så att du kan ta hänsyn till mängden vatten när du följer ett recept.

Såvida det inte är fast honung är viskositeten hos flytande honung cirka 10 000 cP vid rumstemperatur (cirka 21 °C). Vissa fruktkoncentrat, till exempel mangopasta, kan också ha en konsistens som liknar honung. I tester som genomförts flödade ett koncentrat med en viskositet på 5 000 cP med en hastighet av 1 500 l/h när inget vatten sprutades in vid rörets huvud. När 5 procent vatten sprutades in ökade dock flödeshastigheten till 2 200 l/h – en ökning med nästan 50 procent. Den här vatteninsprutningstekniken är ett effektivt sätt att tömma även riktigt svåra, viskösa produkter på upp till 10 000 cP.

Hantera alla dessa ingredienser och mycket annat

Typ av ingrediens Löslig under vanliga arbetsförhållanden Löslig vid högre upplösningstemperatur och lägre doseringshastighet
Maltodextrin X  
Socker X  
Dextros (glukos) X  
Flytande honung X  
Citronsyra X  
Natriumcitrat X  
Bensoat X  
Koffein X  
Tepulver X  
Taurin X  
Aspartam X  
Pektin XX X
Kaseinat   X
Stärkelse   X
Xantangummi XX X
CMC XX X
Kakao   X
Fruktkoncentrat XXX  

X = Möjligt  

XX = Möjligt för 1 procent koncentration och 20 °C upplösningstemperatur   

XXX = Möjligt för en fiberlängd på upp till 10 mm

Tabellen visar exempel på viktiga ingredienser som vår nya Tetra Pak Mixer RJCI 4X kan hantera. Listan skulle kunna utökas men den bör i alla fall kunna ge en indikation om variationen på olika ingredienser som den nya radial jet-mixern kan tömma och blanda. Det är viktigt att notera att batchviskositeten (inte ingrediensviskositeten) måste hållas under 200 cP, vilket inte är ett hinder i produktionen av läskedrycker.