Framåtblickande regelverk snabbar på återvinningen i Österrike och Nederländerna


Österrike och Nederländerna har vidtagit åtgärder för att snabba på ländernas återvinningsinsatser, med uttalat fokus på dryckeskartonger. Som visionära länder har de satt upp specifika mål för dryckeskartonger och är medvetna om hur viktigt det är att ha en avfallshanteringspolicy som särskiljer insamling och återvinning.

I många EU-länder har man traditionellt sett inte ställt upp särskilda återvinningsmål för dryckeskartonger. Det har gjort det svårt att hantera förpackningarna på ett effektivt sätt. Om det saknas specifika mål får kartonger ofta ingå i samma mål som kompositmaterial eller pappersförpackningar i stort, vilket förhindrar optimering av återvinningsarbetet.

Österrike och Nederländerna har visat att de vill satsa på återvinning genom att införa riktade regelverk för dryckeskartonger.

Tack vare det kontinuerliga arbete som utförts av dryckeskartongindustrin i Österrike har landet nu ändrat sina förpackningsbestämmelser, så att det nu finns ett ambitiöst insamlingsmål på 80 procent för dryckeskartonger från 2025. Det här proaktiva steget är i linje med vårt övergripande branschmål om att uppnå 70 procent återvinning till 2030.

Nederländerna har stakat ut en tydlig väg framåt för att öka återvinningsgraden för dryckeskartonger. De har ställt upp ett effektivt återvinningsmål på 34 procent för dryckeskartonger till 2023, som sedan gradvis ska öka till 55 procent till 2030.

Införandet av särskilda återvinningsmål för dryckeskartonger i Österrike och Nederländerna kan få stora effekter:

  • Ökad återvinning: Målen kommer att främja ökad insamling och återvinning av dryckeskartonger, bidra till en cirkulär ekonomi och minska avfallet i båda länderna.
  • Avfallshantering: Genom att vända blickarna mot återvinning av dryckeskartonger går Österrike och Nederländerna i täten och visar hur avfallshanteringsproblem kan lösas på ett sätt som kan bli en hållbar förebild för andra länder.

När Österrike och Nederländerna banar väg för återvinning av dryckeskartonger kan andra EU-länder bli inspirerade att införa liknande, riktade regelverk. Ländernas progressiva arbetsmetoder sätter ett positivt exempel för både branschaktörer och beslutsfattare. Genom fortsatt samarbete och hållbarhetsengagemang kan Österrike och Nederländerna bygga vidare på sina framsteg, öka återvinningen ännu mer och komma närmare sina återvinningsmål.

Regelverk för att snabba på återvinningen av använda dryckeskartonger

Var:
Österrike och Nederländerna

För mer information:
Caroline.Babendererde@tetrapak.com (Österrike)
Nathalie.Walter@tetrapak.com (Nederländerna)