Bellmark-programmet – konsumentens medvetenhet och engagemang

​​​​​​Skolmjölksprogrammet i Japan har en lång tradition​. Ända sedan 1950-talet har mjölkkartonger ingått i lunchen som serveras till skolbarn som ett sätt att förbättra deras näringsintag.

År 2011 inledde Tetra Pak ett samarbete med Bellmark Foundation – en välkänd stiftelse i Japan som bildades 1960 för att främja bättre utbildning för alla. Målet var att skapa ett Bellmark Program i skolor i syfte att främja insamlingen av skolmjölkkartonger, informera om vikten av återvinning och lära ut hur man hanterar förpackningar på rätt sätt inför återvinning. 

Skolorna samlar ”Bellmark Points” för kartongerna de återvinner och i utbyte får de resurser som undervisningspaket och biblioteksböcker. För att samla poäng till sina skolor samlar barnen in kartonger inte bara hemifrån utan också från grannar och resten av samhället och fungerar som ambassadörer för kartongåtervinning.

Både kylda och aseptiska kartonger samlas in för återvinning. För aseptisk kartong tillhandahåller programmet en insamlingskanal, eftersom antalet insamlingsplatser fortfarande är begränsat i Japan.

När programmet inleddes 2011 var bara 42 skolor anslutna till det. I slutet av 2021 deltog emellertid över 7 000 skolor i programmet.

Varje år samlas i genomsnitt 700 ton kartonger in genom programmet.

Återvinning i Japan