En samarbetsmodell för kartongåtervinning

För oss på Tetra Pak är målet att alla förpackningar ska samlas in, återvinnas och aldrig bli till skräp. Därför samarbetar vi i hela återvinningsvärdekedjan för att

  • utforma för återvinning 
  • öka konsumentens medvetenhet och engagemang
  • stödja insamling och sortering
  • utöka återvinningskapaciteten och ta fram fler lösningar 
  • öka användningen av och tillämpningsområden för återvunnet material.

Vi har ett öppet förhållningssätt till partnerskap och samarbete och arbetar tillsammans med livsmedelsproducenter, kommuner, återvinningsföretag och andra intressenter i branschen. 

Vi är övertygade om att ett kollektivt handlande är nyckeln till framgång. Genom samarbete kan vi utveckla hela värdekedjan för återvinning. När vi stärker den globala infrastrukturen för kartongåtervinning säkerställer vi att kartonger kan omvandlas till nya råmaterial och produkter. På så sätt kan vi ta vara på värdefulla resurser och bygga upp en cirkulär ekonomi.

Följ med oss på vår återvinningsresa och var med i övergången till en cirkulär ekonomi. Kontakta oss här eller hör av dig direkt till lokala team som är listade i projekten.

Exempel på case från hela värdekedjan

Konsumentmedvetenhet och engagemang

Insamling och sortering

Återvinningskapacitet och lösningar

Användning och tillämpningsområden för återvunnet material

Go Nature. Go Carton.

Vi på Tetra Pak befinner oss på en resa – på väg att leverera världens mest hållbara livsmedelsförpackning. Därför säger vi Go Nature. Go Carton.